Studentų adaptacijos savaitės programos vertinimas studijų kokybės aspektu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų adaptacijos savaitės programos vertinimas studijų kokybės aspektu
Alternative Title:
Evaluation of the student adaptation programme in respect to study quality
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2015, T. 37, Nr. 1, p. 104-113
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Adaptacijos programos renginiai; Akademinė adaptacija; Pirmakursių vertinimai; Socialinė adaptacija; Studijų kokybė; Academical adaptation; Adaptation programme; First–course student evaluation; Social adaptation; Study quality.
Keywords:
LT
Adaptacijos programos renginiai; Akademinė adaptacija; Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Pirmakursių vertinimai; Socialinė adaptacija.
EN
Academical adaptation; Adaptation programme; First–course student evaluation; Social adaptation; Study quality.
Summary / Abstract:

LTSėkminga naujai priimtų studentų adaptacija aukštojoje mokykloje traktuojama kaip viena iš tolesnių kokybiškų studijų prielaidų. Kyla klausimas, kokias tolesnių studijų kokybės problemas atskleidžia pirmakursių adaptacijos programa, kokios jos stipriosios ir tobulintinos ypatybės? Šio tyrimo tikslas – pateikti rekomendacijas studentų adaptacijos programai tobulinti studijų kokybės aspektu, atskleidžiant ir palyginant studentų adaptacijos programos renginių vertinimus; nustatant adaptacijos tipų – institucinės ir akademinės – stiprias ir tobulintinas ypatybes. Tikslui pasiekti buvo atlikta anketinė apklausa: 2014 m. spalio mėnesį apklausti 404 aukštosios universitetinės mokyklos nuolatinių studijų pirmo kurso visų studijų programų studentai. Tyrimo rezultatai atskleidė didesnį studentų pasitenkinimą institucine adaptacija nei akademine. Stipriosios adaptacijos programos ypatybės taip pat susijusios su institucine adaptacija, silpnosios – su akademine. Rekomendacijos pirmakursių adaptacijos programos renginiams tobulinti siejamos su dėstytojų ir studentų sąveika, medžiagos pateikimo turiniu ir organizaciniais-techniniais veiksniais. [Iš leidinio]

ENSuccessful adaptation of the newly admitted students in a higher school is treated as one of the prerequisites for further high–quality studies. Within this context, the question arises, which further study quality problems reveals the first-year student adaptation programme, and what are its improvement possibilities. The paper aims to present recommendations for improvement of adaptation programme by presenting and comparing student assessment results of the adaptation programme events; revealing advantages and disadvantages of the institutional and the academic adjustment. In autumn, 2014, a survey of 404 first-year students was conducted at Aleksandras Stulginskis University. The institutional adaptation was evaluated more positively than the academic: more students took part in meetings with the University and faculties representatives than in educational sessions; their positive approach towards the introductory week events was related to the subcategories of the institutional adaptation. The advantages of the introductory week were associated with the institutional adaptation, while the disadvantages with the academic adaptation. However, the academic adjustment is critical: it may lead to further student satisfaction or dissatisfaction with academic life. The recommendations are related to the organizational aspects of the adaptation programme as well as to lecturers professional development (communication, evaluation, provision of feedback skills, better knowledge of student issues). [From the publication]

DOI:
10.15544/mts.2015.10
ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/59050
Updated:
2018-12-17 14:00:58
Metrics:
Views: 28    Downloads: 6
Export: