Shaping of the public policy culture in Lithuania: sociological exploration of change in environmental policy and public participation

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Shaping of the public policy culture in Lithuania: sociological exploration of change in environmental policy and public participation
Alternative Title:
Viešosios politikos kultūros formavimasis Lietuvoje: aplinkosaugos politikos ir visuomenės dalyvavimo sociologinė eksploracija
In the Journal:
Sociologija. Mintis ir veiksmas [Sociology. Thought and Action]. 2006, Nr. 1 (17), p. 113-127
Keywords:
LT
Aplinka. Aplinkosauga / Environment. Environmental protection.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama atskleisti politinės kultūros pokyčius Vidurio ir Rytų Europos šalyse, sutelkiant dėmesį į aplinkosaugos politiką Lietuvoje. Analizuojamas piliečių dalyvavimas ir įtaka aplinkosaugos politikos formavimui. Tarybiniu laikotarpiu, tautinio atgimimo laikotarpiu ir pereinamuoju laikotarpiu. Remiantis interviu, dokumentų ir antrinių šaltinių tyrimais bei diskurso analize, straipsnyje parodomi du lūžiai Lietuvos politikos formavimo kultūroje. Pirma, posūkis nuo „dviveidžio“ (oficialaus ir latentinio) politinės kultūros tipo prie euforiško tikėjimo piliečių tiesioginiu dalyvavimu ir demokratiniu šalies valdymu, pasireiškusiu „dainuojančios revoliucijos“ laikotarpiu. Antra, perėjimas (arba grįžimas) prie aplinkosaugos ir ūkio politikos formavimo kultūros, kuriais būdingas valdžios struktūrų ir privataus sektoriaus dominavimas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Viešoji politika; Aplinkos apsaugos politika; Visuomenės dalyvavimas; Pilietinė visuomenė; Public policy; Environmental policy; Public participation; Civic society.

ENThe article aims to define changes that took root in political culture of Central and Eastern European countries by focusing on environmental policy in Lithuania. The author analyzes civic involvement participation and influence wielded by citizens on formation of environmental policy during the Soviet, national revival, and transitional periods. Drawing on interviews, research of documents and secondary sources, and discourse analysis, the article demonstrates two breaking points in the shaping of Lithuanian political culture. Firstly, turn away from “double-faced” (official and latent) political culture towards euphoric belief in direct citizen participation and democratic rule, manifested during the period of “singing revolution”. Secondly, transition (or return) to environmental and economic policy formation culture, which is distinguished by the predominance of governmental agencies and private sector subjects.

ISSN:
1392-3358; 2335-8890
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5893
Updated:
2020-07-30 18:32:46
Metrics:
Views: 18    Downloads: 1
Export: