Environmental activism and partnership networks of Lithuanian environmental NGOs

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Environmental activism and partnership networks of Lithuanian environmental NGOs
Alternative Title:
Lietuvos aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų (NVO) aplinkosauginis aktyvizmas ir partnerystės tinklai
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2009, Nr.2 (16), p. 42-54
Keywords:
LT
aplinkosaugos agitavimas; NVO; kokybinis tyrimas..
EN
environmental activism; NGOs; qualitative research..
Summary / Abstract:

LTPagrindinis šio straipsnio tikslas - išanalizuoti tokius aspektus: 1) Lietuvos aplinkosauginių NVO taikomų aktyvizmo formų įvairovę, 2) Lietuvos aplinkosauginių NVO bendradarbiavimą ir partnerystės tinklus. Analizuojant minėtus klausimus, remiamasi Kauno technologijos universiteto Sociologijos katedroje 2007-2008 m. atlikto tyrimo "Lietuvos nevyriausybinių organizacijų aplinkosauginė veikla" rezultatais. Tyrimui atlikti taikyti dokumentų analizės, interviu apklausos, kiekybinės (content) bei kokybinės turinio analizės metodai. Empirinė bazė - 481 tekstas, atrinktas iš Lietuvos aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų internetinių svetainių bei 5 interviu, atlikti su aplinkosauginių NVO lyderiais, transkribcijos. Remiantis empirinio tyrimo rezultatais, straipsnyje teigiama, jog tiriamuoju laikotarpiu Lietuvos NVO aplinkosauginę veiklą galima suskirstyti į keturias pagrindines grupes: šviečiamojo-informacinio pobūdžio veiklos, radikalios aplinkosauginės veiklos, lobizmas, tiesioginiai aplinkos apsaugos veiksmai arba grupinis veikimas. Lietuvos aplinkosauginių NVO bendradarbiavimas tarpusavyje bei su kitomis organizacijomis vietos bei tarptautiniu lygiu nėra intensyvus, neformalaus pobūdžio, partnerystės tinklai neplatūs. Galima teigti, jog aplinkosauginis aktyvizmas Lietuvoje pasižymi nuosaikių veiklos formų įvairove, tačiau taip pat išsiskiria žemu tokios veiklos veiksmingumu, žemu visuomenės ir valdžios dėmesiu aplinkosauginei veiklai, neplačiais, epizodiškais bendradarbiavimo tinklais. [Iš leidinio]

ENEnvironmental activism and partnership networks created by Lithuanian environmental NGOs are the main objects for analysis in this article. Referring to the results of an empirical qualitative research titled "Lithuanian nongovernmental organizations' environmental activities", the article identifies and describes the activism forms and the partnership networks created and used by Lithuanian NGOs in their environmental activities. Theoretical analysis of various typologies of environmental activism and thorough description of empirical research methodology are also presented. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21193
Updated:
2018-12-17 12:28:03
Metrics:
Views: 46    Downloads: 3
Export: