Vartotojų suvokiamos draudimo produktų kainos tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vartotojų suvokiamos draudimo produktų kainos tyrimas
Alternative Title:
Consumers perceived insurance price survey
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2014, T. 36, Nr. 3, p. 535-546
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kaina; Ne gyvybės draudimo produktai; Vartotojų suvokiama vertė; Consumer's perceived value; Consumers perceived value; Non-life insurance products; Price.
Keywords:
LT
Draudimas / Insurance; Kaina; Vartotojai / Consumers.
EN
Consumers perceived value; Consumer's perceived value; Price.
Summary / Abstract:

LTSiekiant didinti draudimo paslaugų paklausą Lietuvoje, išlieka aktuali problema – atskleisti, kaip vartotojai suvokia šią paslaugą, kokius požymius akcentuoja draudimo paslaugos kainoje. Tyrimo tikslas – nustatyti vartotojų suvokiamą ne gyvybės draudimo produktų kainą. Tyrimo metu atlikta Klaipėdos miesto gyventojų, perkančių skirtingus draudimo produktus skirtingose draudimo kompanijose, apklausa. Iš viso tyrime dalyvavo 420 respondentų. Nustatyta, kad vartotojai rinkdamiesi, kurioje draudimo kompanijoje draustis, dėmesį kreipią ne tik į kainą, bet ir kitus veiksnius – greitą aptarnavimą, tinkamą žalų atlyginimą, aptarnavimą po draudimo įsigijimo, aukšto lygio personalo darbą. Identifikuota, kad beveik pusei apklaustų respondentų draudžiantis svarbu, ar pasirinkta įmonė yra socialiai atsakinga. O tokie veiksniai kaip lojalumas vienai įmonei, žinomas prekės ženklas bei emocinis pasitenkinimas po draudimo įsigijimo vartotojų buvo įvardinti kaip mažiau svarbūs. [Iš leidinio]

ENIn order to increase the demand for insurance services in Lithuania remains a pressing problem to reveal how consumers perceive this service, which characteristic of the insurance products they emphasizes. The aim of the research – exam the consumer attitudes to non-life insurance prices and determine their perceived quality for insurance products as the insurance products value. It was established that consumers selecting an insurance company to insure focus not only on price but also on other factors – fast service, good claim compensation, insurance service after purchase, a high level personnel. Meanwhile, factors such as nice and modern office, Lithuanian capital company, loyalty to the same company, famous brand and the emotional satisfaction after the purchase of insurance by the users have been identified as less important when choosing in which insurance company to purchase the insurance products. [From the publication]

DOI:
10.15544/mts.2014.050
ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58907
Updated:
2021-02-02 11:47:07
Metrics:
Views: 28    Downloads: 4
Export: