Draudimo paslaugų marketingas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Draudimo paslaugų marketingas
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2002.
Pages:
302 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — 1. Draudimo paslaugų marketingo ištakos, esmė ir jo komplekso elementai. 1.1. Draudimo paslaugų marketingo ištakos ir jo atsiradimą lėmę veiksniai ; 1.2. Draudimo paslaugų marketingo samprata ir funkcijos ; 1.3. Draudimo paslaugų marketingo kompleksas ir jo aplinka ; 1.4. Draudimo paslaugų marketingo veikla ; 1.5. Draudimo paslaugų marketingo ypatumai ir juos lemiantys veiksniai ; 1.6. Dabartinės draudimo paslaugų marketingo raidos tendencijos ir perspektyva — 2. Draudimo įmonės marketingo padalinys ir marketingo veiklos organizavimas bei planavimas. 2.1. Marketingo padalinys ir jo funkcijos ; 2.2. Marketingo organizavimo sistema draudimo įmonėje ; 2.3. Draudimo paslaugų marketingo planavimas — 3. Draudimo paslaugų rinka, jos tyrimas ir segmentavimas.3.1. Draudimo paslaugų rinkos esmė, struktūra ir ypatumai ; 3.2. Draudimo paslaugų paklausa ir pasiūla ; 3.3 Lietuvos draudimo paslaugų rinka ir jos plėtojimosi tendencijos ; 3.4. Draudimo paslaugų rinkos tyrimas. 3.4.1. Draudimo paslaugų paklausos tylimas pagal pagrindines vartotojų grupes; 3.4.2. Draudimo paslaugų vartotojų motyvavimas ir jų elgsenos rinkoje tyrimas; 3.4.3. Konkurencijos draudimo paslaugų rinkoje, tyrimas; 3.4.4. Informacijos apie draudimo paslaugų rinką šaltiniai ir jos gavimo būdai ; 3.5. Draudimo paslaugų vartotojų rinkos segmentavimas ir jo kriterijai. 3.5.1. Segmentavimo samprata, būtinumas ir vaidmuo tiriant draudimo paslaugųvartotojų rinką; 3.5.2. Draudimo paslaugų (vartotojų) rinkos segmentai ir segmentavimo kriterijai; 3.5.3. Vartotojų rinkos segmentavimas remiantis jų elgsena ir šios rinkostechninis segmentavimas; 3.5.4. Naujos draudimo draudimo paslaugų rinkos segmentavimo tendencijos —4. Draudimo paslaugų produktas, jo kūrimas ir plėtojimas. 4.1. Draudimo paslaugų produkto samprata ; 4.2. Draudimo paslaugų produkto kokybė ; 4.3. Draudimo paslaugų produkto gyvavimo ciklas ; 4.4. Draudimo paslaugų produkto plėtojimo strategijos — 5. Draudimo paslaugų produkto kaina. 5.1. Draudimo paslaugų produkto kainos esmė ir struktūra ; 5.2. Draudimo paslaugų kainodaros politika ir jos ypatumai ; 5.3. Draudimo paslaugų kainų (draudimo įmokų tarifų) nustatymo metodai ; 5.4. Draudimo paslaugų kainų valdymas — 6. Draudimo paslaugų paskirstymas (pardavimas). 6.1. Draudimo paslaugų paskirstymo (pardavimo) kanalai ; 6.2. Draudimo paslaugų paskirstymo kanalų įvertinimas ir pasirinkimas ; 6.3. Tiesioginis draudimo paslaugų pardavimas ; 6.4. Brokeriai kaip draudimo paslaugų pardavimo kanalas ; 6.5. Draudimo agentai ir jų veikla parduodant paslaugas vartotojams ; 6.6. Kiti netiesioginiai draudimo paslaugų teikimo vartotojams kanalai — 7. Draudimo paslaugų teikėjų bendravimas su klientais ir pardavimų skatinimas. 7.1. Vidaus ir išorės draudikų bendravimas ; 7.2. Draudimo paslaugų reklama ; 7.3. Draudikų komunikavimas su draudėjais paslaugų pardavimo vietose ; 7.4. Draudikų ryšiai su visuomene ; 7.5. Draudimo paslaugų pardavimų skatinimas — 8. Draudikų ir draudėjų sąveikos problema — 9. Draudimo įmonių marketingo strategijos — 10. Draudimo įmonių vidaus marketingas — 11. Draudimo paslaugų marketingo taikymo Lietuvoje būtinumas, galimybės, prielaidos ir kryptys. 11.1 Draudimo paslaugų marketingo taikymo Lietuvoje būtinumas ir galimybės ; 11.2. Draudimo paslaugų marketingo taikymo Lietuvoje prielaidosir pagrindinės kryptys — Literatūra.
Keywords:
LT
Draudimo paslaugos; Marketingas; Marketingo veiklos organizavimas; Marketingo veiklos planavimas; Draudimo paslaugų rinka; Rinkos segmentavimas; Marketingo kompleksas; Produktas; Produkto kaina; Pardavimai; Pardavimų skatinimas; Marketingo strategijos; Vidaus marketingas.
EN
Insurance services; Marketing; Organization of marketing activities; Marketing planning; Insurance services market; Market segmentation; Marketing complex; Product; Product price; Sales; Sales promotion; Marketing strategies; Internal marketing.
Summary / Abstract:

LT[...] Lietuvoje draudimo paslaugų marketingu susidomėta gerokai vėliau. Šios knygos autorius 1996 metais pirmasis Lietuvoje pradėjo skaityti draudimo paslaugų marketingo paskaitas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto draudimo vadybos specializacijos studentams. 1999-2000 metais keli šio fakulteto magistrantai savo baigiamuosiuose darbuose ėmėsi gvildenti draudimo paslaugų marketingo teorines problemas ir jo taikymo galimybes bei prielaidas kai kuriose Lietuvos draudimo įmonėse. Maždaug 1997-1998 metais didžiosios Lietuvos draudimo įmonės ėmė steigti specializuotus marketingo padalinius. Joms iškilo draudimo paslaugų marketingo specialistų poreikis. Reikėtų pažymėti, kad Lietuvos draudikai pastaruoju metu vis labiau jaučia būtinumą taikyti savo veikloje marketingą ir stengiasi diegti kai kuriuos jo elementus bei metodus ir priemones. Tačiau ši veikla nėra planinga, sistemiška, kompleksinė, besiremianti plačiais marketingo tyrimais. Lietuvoje nėra išleista nei stambesnių, nei mažesnių darbų, skirtų draudimo paslaugų marketingo teorinėms ir praktinėms problemoms gvildenti. Ši padėtis lėmė autoriaus apsisprendimą parengti ir išleisti draudimo paslaugų marketingo knygą. Remiantis Vakarių šalyse susiklosčiusia paslaugų marketingo teorija bei jos metodologija ir praktinio jos taikymo draudimo kompanijose sukaupta patirtimi, bandoma kiek įmanoma visapusiškiau aprėpti draudimo paslaugų marketingo problematiką, aptarti jo taikymo Lietuvos draudimo įmonėse situaciją. Manoma, kad ši knyga atliks tam tikrą pozityvių vaidmenį plėtojant Lietuvoje draudimo paslaugų rinką ir padės draudikams ir iš dalies draudėjams geriau orientuotis priimant konkrečius sprendimus. [...].

ISBN:
9986194717
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/78283
Updated:
2020-07-31 20:43:27
Metrics:
Views: 55
Export: