Kryžiaus kelias Lietuvoje XVIII a. antroje pusėje - XX a. pradžioje : sklaida ir raiška

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kryžiaus kelias Lietuvoje XVIII a. antroje pusėje - XX a. pradžioje: sklaida ir raiška
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013.
Pages:
557 p
Contents:
Pratarmė — Literatūros ir šaltinių apžvalga — Bernardinų įnašas į Kryžiaus kelio sklaidą — Šventojo Sosto dokumentai — Kryžiaus kelias Lietuvos bernardinų vienuolynų bažnyčiose — Bernardinų mandatas — Kryžiaus kelio raida ir raiška parapijose — Pamaldumo sklaida — Kalvarijos — Kryžiaus kelias bažnyčių šventoriuose — Atvaizdai koplytėlėse ir bažnyčiose — Kryžiaus kelio įranga ir apeigos — Užsakovai ir aukotojai — Kryžiaus kelio įrengimas — Įsteigimo iškilmės ir atlaidai — Maldynai ir apvaikščiojimo praktika — Europiniai Kryžiaus kelio etalonai — Giandomenico Tiepolo ciklas — Nazarėnų kūryba — Friedricho Overbecko paveikslai ir jų kopijos — Josepho Führicho Kryžiaus kelias: kartotės, variacijos — Grafiniai Kryžiaus kelio atvaizdai ir jų įtaka tapybai — Grafiniai ciklai — Ankstyvieji 14 stočių Kryžiaus kelio raižiniai — Vokietijos ir Prancūzijos leidyklų atspaudai — XVIII a. raižiniai ir tapytos variacijos — Barokinės ikonografijos plitimas — Klasicistinės apraiškos — XIX a. grafinių atspaudų poveikis tapybinei raiškai — Maldynų iliustracijos – pavyzdžiai tapytojams — Kryžiaus kelio tapyba: kartote, interpretacija, kūrinys — Kartotės ir variacijos — Tradicinė ikonografija ir interpretacijos — Autorinės replikos – tarp kūrybos ir amato — Profesionalūs XIX a. antros pusės kūriniai — Skulptūrinis Kryžiaus kelias — Skulptūrinė tradicija — Dirbtuviniai reljefai ir kiti bandymai — Pabaiga — Benedikto XIII dokumentas „Benedicti XIII Pont: Max: Constitutio“ (1727) — Šaltiniai ir literatūra — Iliustracijų sąrašas — Summary — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Kalvarija; Lietuva (Lithuania).
Reviews:
Summary / Abstract:

LTKnyga apie tai, kaip Kristaus kančios kelio pamaldumo tradicijos, susiformavusios didžiosiose kalvarijose ir vienuolynuose, pamažu ėmė skleistis ir per pusantro šimto metų bernardinų vienuolių, vyskupų ir klebonų pastangomis pasiekė net atkampiausias bažnyčias ir paliko reikšmingus regimus ženklus - kalvarijas, Kryžiaus kelio koplytėles šventoriuose ir atvaizdus. Archyviniais faktais pagrįstą pasakojimą paįvairina intriguojančios Kryžiaus kelio kompleksų ir paveikslų sukūrimo aplinkybės. Lietuvoje išlikusių grafinių, tapytų, skulptūrinių ciklų ikonografijos ir meninės raiškos tyrimas stebina paralelėmis su katalikiškoje Europoje vykusia atvaizdų sklaida, sąsajomis su vietinių dailininkų kūryba.Reikšminiai žodžiai: Kryžiaus kelias; Kryžiaus kelio koplytėlės; Stations of the Cross; Road of Crosses.

ENThis book discloses how the devotion of the Stations of the Cross, which at first exclusively prevailed in the large sanctuaries or close to monasteries, started to spread in the second half of the 18th c. and over a period of a hundred and fifty years had reached even the most remote churches and had touched every Christians’ heart. The developments in the religious practice of the Stations of the Cross, which had a long tradition and appeared in many forms, were determined by the Apostolic See in the middle of the 18th c. To spread this devotion, Pope Benedict XIII, Pope Clement XII and Pope Benedict XIV entrusted the construction and maintenance of the Stations of the Cross to the Order of Lesser Brothers and also determined the form of the 14 Stations Way of the Cross, making it simplified and thus accessible for every Christian. The devotion and contemplation of the Stations of the Cross acquired the visual shape which is can be seen today and the precise iconography of the Way of the Cross (Via Crucis) - the series of fourteen Stations depicting the suffering of Jesus starting at the Palace of Pontius Pilate and finishing with the burying of Jesus. [...]. [From the publication]

ISBN:
9786094471179
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58883
Updated:
2022-02-08 21:54:30
Metrics:
Views: 79    Downloads: 1
Export: