Vilniaus Kalvarijų koplyčių paveikslai ir skulptūros

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Vilniaus Kalvarijų koplyčių paveikslai ir skulptūros
Alternative Title:
Paintings and sculptures in the chapels of the Stations of the Cross
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Religinis menas / Religious art.
Summary / Abstract:

LTKalvarijų koplyčiose buvę tapyti ir skulptūriniai atvaizdai sudarė svarbią Kalvarijų komplekso dalį, tačiau iki šiol apie juos turėta gan fragmentiškų žinių. Išimtimi reikėtų laikyti medinę XVII a. Nukryžiuotojo skulptūrą. Ši figūra tikinčiųjų buvo laikoma stebuklinga ir nuo 1675 m. iki dabar kabo хххп stotį žyminčiame bažnyčios Didžiajame altoriuje. Iki XIX a. pabaigos daugumoje koplyčių buvo tapyti atvaizdai. Ankstyviausias jų paminėjimas yra 1828 m. dokumentuose - tuo metu penkias arčiausiai bažnyčios esančias koplyčias (xxx, xxxi, xxxni, xxxiv ir xxxv stotys) puošė kompozicijos, M. Magnuševskio rūpesčiu 1827 m. nutapytos remiantis Romoje sukurtais raižiniais (trys tapytos ant mūro, dvi - ant lentų). 1828 m., o gal ir vėliau darbai buvo tęsiami kitose koplyčiose, jose tapyta ant mūro. 1838 m. duomenimis, 23 koplyčiose ant pokostu dengtų sienų buvo „gerai nutapytos“ „Kristaus kančios paslaptys“. Tik Paskutinės vakarienės stotyje Magnuševskis pakabino ant drobės tapytą paveikslą, kad prieš ateinant didžiausiems piligrimų būriams jį būtų galima nukabinti ir apsaugoti, mat „apylinkių piemenėliai iš neapykantos Judui jo atvaizdą tame paveiksle plakdavo botagais“. 1838 m. Vilniuje išleistą Vadovą po Kalvarijas5 puošia Juozapo Ozemblovskio (1805-1878) litografuotos iliustracijos, kuriose perpiešti visi tuo metu koplyčiose buvę atvaizdai. [Iš teksto, p. 251]

ENThe paintings and statues situated in the chapels were an important part of the Calvaries complex, yet until recently there was only fragmentary information available of them. One exception is the wooden 17th century Crucifix, as it was believed, a miracle working figure of the Lord, hanging since 1675 until these days in the high altar of the church, also the site of the 32nd station. Most of the chapels contained painted compositions until the end of the 19th century. The earliest documented reference from 1828 regards five chapels situated closest to the church (stations 30, 31, 33, 34 and 35). Fr. Maciej Magnuszewski had these compositions painted in 1827 after Italian protypes, three on plaster, two on boards. In 1828, the works were continued in other chapels, the Passion scenes were painted directly on plaster. The data of 1838 shows there were scenes of the ‘Mysteries of the Lord’s Passion properly painted on the linseed varnish covered walls. Only for the station of the Last Supper Fr. Magnuszewski had it arranged for a painting on canvas, which could be removed anticipating the arrival of the largest crowds of pilgrims, because ‘the shepherds of the neighbouring environs would be so infuriated that they came whipping the image of Judas in the painting’. The 1838 pilgrim guide to the Calvaries of Vilnius published in Vilnius5 features Józef Ozębłowskis lithographic illustrations made from the drawings of all the images located at the time in the chapels. [Extract, p. 257]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/101032
Updated:
2023-05-12 18:30:49
Metrics:
Views: 12
Export: