Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XV-XVI a. : valstybės erdvės ir jos sienų samprata : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XV-XVI a: valstybės erdvės ir jos sienų samprata: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2010.
Pages:
242 p
Notes:
Disertacija rengta 2006-2010 m. Vytauto Didžiojo universitete. Dr. disert. (humanit. m.) – Vytauto Didžiojo universitetas, 2010. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Grand Duchy of Lithuania in the 15th-16th centuries: the concept of state domain and its territorial boundaries Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2010 30 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje analizuojama XV–XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės erdvės ir jos sienų samprata, remiantis naratyviniais, kartografiniais šaltiniais, teisės dokumentais bei sienų delimitacijai ir demarkacijai skirtais šaltiniais. Darbo koncepcija paremta dviejų sluoksnių tyrimu, aiškinantis, kaip realiai (ne)egzistavusios valstybės sienos egzistavo mentalinėje žmonių sąmonėje, koks buvo valstybės sienų suvokimas bei erdvės pajauta. Tyrimas parodė, jog su Livonija, Vokiečių ordinu Lietuvos sienos modelis buvo linijinis. Siena su Lenkija taip pat buvo linijinė, valstybinis jos charakteris išreikštas per institucinį valdovo tarpininkavimą. Valstybės šiauriniam ir vakariniam pakraščiui būdingas teritorinės valstybės modelis, o su rytiniais ir pietiniais regiono kaimynais egzistavo kitos teritorijos dalinimosi procedūros, čia nesiformavo linijinės sienos samprata, išskyrus keletą epizodų Lietuvos ir Maskvos valstybių pasienyje. Realiai egzistavusių valstybės sienų ir mentalinio bei idėjinio valstybės teritorijos bei jos sienų suvokimo metmenys turi bendrų sąlyčio taškų. Mentaliniame valstybės sąmonės žemėlapyje jautriausi erdvės ir sienų suvokimo taškai sietini su Lietuvos rytinėmis ir pietinėmis teritorijomis, ten, kur egzistavo daug politinių įtampų, nebuvo aišku, kur yra tikroji valstybių riba, o šiaurinių ir vakarinių valstybės sienų su Ordino valstybėmis bei Lenkija vertinimas beveik neatsispindi, išskyrus Lietuvai ir Lenkijai jautrią Podolės ir Voluinės temą.

ENThe main task of the thesis is the analysis of the state domain and its territorial boundaries of the Grand Duchy of Lithuania in the 15th–16th centuries. The analysis was based on various sources: narratives, old maps, legal documents, delimitation and demarcation documents. The concept of the thesis was based on the two-layer research, explaining how (non)existing actual state boundaries and domain were perceived on mental and ideological levels. The research discovered that Lithuania had the created model of state territory and linear boundaries with Livonia and Teutonic orden, also with Poland; its political aspect was expressed through the institutional Lithuanian sovereign‘s agency. The territorial state model was typical of the northern and western Lithuanian borders. The other territory division ways exsisted in the eastern and southern borders of Lithuania. It was formed a nonlinear concept of the boundaries, different model of the state territory, and its perception, except several cases at the frontier of Lithuania and Moscow. The actual state boundaries and outline of their mental and ideological perception correlated. The most sensitive points in the perception of the domain and its boundaries were associated with the eastern and southern territories in the Lithuanian state. On the contrary, the northern and western territories almost weren‘t reflected in the ideological and mental evaluation, except the sensitive theme of Podole and Voluine for Lithuania and Poland.

ISBN:
9789955125907
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27470
Updated:
2022-01-26 13:06:33
Metrics:
Views: 20
Export: