Įmonių kapitalo struktūros formavimas finansų rinkos globalizacijos procesuose mokslo

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonių kapitalo struktūros formavimas finansų rinkos globalizacijos procesuose mokslo
Publication Data:
Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2007.
Pages:
271 p
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Globalizacija; įmonių globalizacija; Finansų rinkos; įmonių kapitalo struktūra; Kapitalo struktūros teorijos; Valdymo modeliai; Globalization; Globalization of enterprises; Financial markets; Structure of enterprises capital; Theories of capital structure; Models of management.
Keywords:
LT
Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Finansai. Kapitalas / Finance. Capital; įmonių globalizacija; įmonių kapitalo struktūra; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje susisteminti finansų rinkos globalizacijos raidos ir jos sąsajos su įmonių veiklos globalizacijos tendencijomis aspektai, siekiant nustatyti jų poveikio mastą įmonių kapitalo struktūros sprendimams. Pateikiami kapitalo struktūros formavimo, kaip sudedamosios įmonių finansavimo strategijos dalies, koncepciniai aspektai. Išanalizuotos tradicinės ir naujausiasios kapitalo struktūros teorijos, išskiriant jų kritinius vertinimus ir pritaikomumą dabartinėmis sąlygomis. Pagrįstas ir suformuotas sisteminis kapitalo svertų valdymo modelis, apimantis visumą veiksnių bei įvertintas jų poveikio mastas finansinių išteklių paskirstymo politikai, atsižvelgiant į dydžių neapibrėžtumą ir galimų rezultatų patikimumą. Monografijos tyrimo objekto konkretumas ir praktinio taikymo įvairovė lemia jos naudojimo universalumą. Ji skiriama doktorantams, magistrantams, studijuojantiems finansus, įmonių ir finansinių padalinių vadovams, finansų analitikams bei įmonės vertės ir finansavimo šaltinių rizikos sąveikos tyrinėtojams. [Iš leidinio]

ENThe monograph systematizes the aspects of development of globalization of the finance market and its relation with the trends of globalization of companies’ activities in order to identify the scope of their influence on the solutions, pertaining to the structure of companies’ capital. The conceptual aspects of shaping of the structure of the capital as a composite part of the strategy of financing of companies are presented. The monograph analyzes the traditional and the newest theories of the structure of capital, distinguishing their critical evaluations and applicability in the present-day conditions, substantiates and shapes the systematic model of management of the levers of capital, covering the totality of factors and evaluates the scope of their influence on the politics of distribution of financial resources, taking into consideration the indefiniteness of values and reliability of the final results. The concreteness of the subject of study of the monograph and the diversity of practical application determines the universality of its use. It is intended for graduate and postgraduate students, studying finance, managers of companies and financial divisions, finance analysts and researchers of the interrelation between the value of the company and the risks, pertaining to the sources of financing.

ISBN:
9789986388067
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13476
Updated:
2014-01-18 17:21:43
Metrics:
Views: 20
Export: