Ar technologiniai ir fiziniai mokslai tinkami tik vyrams? : studentų nuostatos lyčių aspektu

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ar technologiniai ir fiziniai mokslai tinkami tik vyrams?: studentų nuostatos lyčių aspektu
Alternative Title:
Are technological and physical sciences suitable only for men? Students’ attitudes from the gender perspective
In the Book:
Gender studies in Baltic states region. Kaunas: Lithuanian Energy Institute, 2007. P. 116-126
Keywords:
LT
Lyčių studijos; Profesinis identitetas; Technologiniai mokslai; Technologiniai mokslai, profesinis identitetas, lyčių studijos.
EN
Gender studies; Professional identity; Technological sciences; Technological sciences, professional identity, gender studies.
Summary / Abstract:

LTMoterų trūkumas pramonei aktualiose srityse yra jau keletą metų ES viena aktualiausių mokslinių tyrimų sričių. Technologinių ir fizinių mokslų sektorius išsiskiria kaip išskirtinai ,,vyriška” profesinė sritis, todėl moterims įgyti šias profesijas bei siekti karjeros yra ypatingai sunku. Šiame straipsnyje nagrinėjama problema formuluojama klausimu: Kokie akademinės aplinkos bei studijų veiksniai užtikrintų fizinius ir technologijos mokslus studijuojančių jaunų moterų profesinio identiteto vystymąsi studijų metu? Teorinėje dalyje apibrėžiami asmenybiniai bei sociokultūriniai veiksniai, darantys įtaką profesinio identiteto formavimuisi bei vystymuisi. Straipsnyje pristatoma tyrimo, realizuoto vykdant Lietuvos Valstybinis mokslo ir studijų fondo finansuojamą projektą ,,Jaunų moterų įgalinimas profesinei karjerai universitetinėse technologijos ir fizinių mokslų studijose Lietuvoje”, (VU KHF), dalis. Anketinėje apklausoje dalyvavo 481 respondentai, studijuojantys fiziką, informatiką bei mechaniką ir atstovaujantys 5 Lietuvos universitetus. Straipsnyje analizuojami kokybiniai duomenys, kuriais respondentai argumentuoja, kodėl savo būsimą specialybę vertina kaip tinkamesnę vienai ar kitai lyčiai. Tyrimo duomenų analizė atskleidė, jog fizinius ir technologijos mokslus studijuojančios jaunos moterys patiria daug sunkumų, apsunkinančių jų profesinio identiteto vystymąsi studijų metu, o taip pat ir teigiamą savo profesinio tinkamumo vertinimą bei profesinės motyvacijos raišką. Konstatuota, jog universitetinė aplinka ir ypač dėstytojų diskriminuojantis požiūris į technologinius bei fizinius mokslus studijuojančias jaunas moteris neįgalina merginų sėkmingai profesinei karjerai, nes nestimuliuoja profesinio identiteto vystymosi bei teigiamo savo profesinio tinkamumo vertinimo. [Iš leidinio]

ENWomen are still heavily underrepresented in the industry sector and it is one of the most actual issues in EU for the research. Sector of technological and physical sciences is exceptional as a male professional area and it is quite difficult for women to become professionals in this field. This paper aims to identify educational factors that would empower young women that study technological and physical sciences for the development of professional identity during their studies. In the theoretical part the analysis of personal and socio-cultural factors that influence the expression and development of the professional identity is presented. The study made in the frames of the project called ‘Empowerment of young female students for their professional career in technological and physical studies in Lithuania’ financed by Lithuanian State Science and Studies Foundation (Vilnius University, Kaunas Faculty of Humanities). The sample consisted of 481B.A. that are studying physics, IT and mechanics at 5 Lithuanian universities. The results of the qualitative content analysis indicated attitudes why the future profession is evaluated as more suitable for one or another gender. The analysis showed that there are crucial obstacles that young women studying technological and physical sciences are experiencing and that these obstacles impede the development of their professional identity during the studies. The positive evaluation of one’s professional suitability as 116 well as expression of the professional motivation is also influenced negatively. It is stated that the academic environment and especially negative attitudes of the male lecturers towards young women studying technological and physical sciences do not empower these girls for the successful professional career because it do not stimulate the development of their professional identity and the positive evaluation of their suitability fort the chosen profession. [From the publication]

ISBN:
9789986492986
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58676
Updated:
2020-08-22 11:08:42
Metrics:
Views: 10
Export: