Specialiojo pedagogo funkcijų bendrojo lavinimo mokykloje analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Specialiojo pedagogo funkcijų bendrojo lavinimo mokykloje analizė
Alternative Title:
Analysis of the role of a special teacher in a mainstream school
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai . 2008, Nr. 2 (18), p. 17-23
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
specialiojo pedagogo funkcijos; bendrojo lavinimo mokykla; specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai; specialioji pedagogika; specialieji mokymosi poreikiai; specialieji pedagogai
EN
functions of special educator's; comprehensive school; children vvith special education needs; special education; special education needs; special education teacher.
Summary / Abstract:

LTSpecialioji pedagoginė pagalba ugdymo įstaigose leidžia geriausiai realizuoti vaiko vertinimo ir ugdymo tęstinumo, ugdymo proceso dalyvių (dalykų pedagogų, mokinių, jų tėvų) bendradarbiavimo, įgalinimo ir kitus principus. Todėl itin svarbu nustatyti specialiojo pedagogo teikiamos pagalbos bendrojo lavinimo mokyklose galimybes. Atlikto tyrimo pagalba siekiama išaiškinti svarbiausias specialiajam pedagogui deleguojamas funkcijas (bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų ir specialiųjų pedagogų požiūriu), atskleisti šių funkcijų realizavimą (situaciją ir galimybes) ir įgyvendinimo poreikį (poreikį pokyčiams). Šešiose bendrojo lavinimo mokyklose atliktoje standartizuotoje apklausoje raštu dalyvavo 100 bendrojo lavinimo mokyklų pedagogų, 15 mokyklos vadovų (direktoriai, pavaduotojai), 6 specialieji pedagogai. Tyrimu atskleisti specialiojo pedagogo funkcijų įgyvendinimo bendrojo lavinimo mokykloje ir pokyčių poreikio, realizuojant šias funkcijas, sutapimai ir skirtumai įvairių ugdymo dalyvių požiūriu. Palankiausiai galimybes teikti specialiojo pedagogo funkcijas vertina mokyklų vadovai. Bendrieji pedagogai specialiojo pedagogo funkcijų atlikimą ir galimybes jas atlikti vertina geriau nei vidutiniškai. Nepalankiausiai specialiojo pedagogo reglamentuotų funkcijų vykdymo galimybes vertina patys specialieji pedagogai. Specialiųjų pedagogų veikloje palankiausiai vertinamos galimybės teikti tiesioginio darbo su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais paslaugas, darbas su administracija, mokytojais bei dokumentų tvarkymas. Nepalankiausiai vertinamas specialiųjų pedagogų bendravimas ir bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais, šioje srityje konstatuojamas didžiausias pokyčių poreikis.

ENThe theoretical conception of special education service quality and analysis of the factors, conditioning special education help, are analysed in this work. Headmasters rate the possibilities to perform the functions of a special teacher most favourably, special teachers - most unfavourably. All respondents favourably rate the possibilities to realize the functions. Work with special needs children, administration, teachers, documents is rated most favourably. Most unfavourably is rated the function of communicating and collaborating with parents who have children with special education needs. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18764
Updated:
2018-12-17 12:18:30
Metrics:
Views: 9    Downloads: 5