Lietuvos ekonominė politika globalinės krizės kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos ekonominė politika globalinės krizės kontekste
Alternative Title:
Lithuanian economic policy in the context of global crisis
In the Journal:
Vadyba [Journal of management]. 2012, Nr. 2 (21), p. 83-93
Keywords:
LT
Antikrizinės priemonės; Asaulinė finansinė krizė; Ekonominė politika; Makroekonomika; Makroekonomikos procesai Lietuvos ekonomikoje; Nekilnojamojo turto burbulas; Pasaulinė finansinė krizė.
EN
Anti-crisis measures; Economic policy; Global finance crisis; Macroeconomic; Macroeconomic processes in Lithuanian economics; Real estate bubble.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiamos pagrindinės finansų ir ekonomikos krizės priežastys bei jos pasekmės JAV, ES ir Lietuvos ekonomikai. Pateikiama didžiausių naujųjų laikų pasaulinių ekonominių krizių apžvalga. Straipsnyje nagrinėjami pagrindiniai veiksniai, sukėlę šiandieninę globalinę ekonomikos ir finansų krizę, t.y. procesus nekilnojamojo turto bei vertybinių popierių rinkoje, kurie kėlė nekilnojamojo turto kainas ir suformavo vadinamąjį nekilnojamo turto kainų burbulą, pasaulio valstybių ekonomikų globalizacija. Aprašomos pagrindinės antikrizinės priemonės JAV ir ES, situacija Lietuvoje iki krizės ir konkrečios priežastys, sukėlusios ekonominę krizę Lietuvoje. Aptariama Lietuvos ekonominė vyriausybės politika iki krizės ir antikrizinės priemonės pasaulinės krizės kontekste. Straipsnyje analizuojamos makroekonominių procesų Lietuvoje pagrindinių rodiklių kitimo tendencijos prieš krizę ir krizės poveikyje. Straipsnyje atlikta analizė parodė, kad tokia maža, atvirosios ekonomikos šalis kaip Lietuva neturėjo galimybės išvengti pasaulinės krizės poveikio šalies ekonomikai, kadangi ekonomikos krizę Lietuvoje sukėlė tiek vidaus, tiek ir išorės priežastys. [Iš leidinio]

ENThe article reveals the main causes of the financial and economic crisis and the consequences to the USA, EU, and Lithuanian economies. The overview of the major global economic crises of the modern times is presented. The article analyses the main factors that caused the global financial and economic crisis of today, i.e., the processes in real estate and stock markets, which boosted real estate prices and created the so-called real estate bubble, and the globalisation of economies of the world. The main anti-crisis measures in the USA and EU, the situation of Lithuania prior to the crisis and particular causes of the economic crisis in Lithuania are described. Lithuanian Government’s economic policy prior to the crisis and anti-crisis measures in the context of global crisis are discussed. The article analysis the tendencies of change of key indicators of macroeconomic processes in Lithuania before and during the crisis. The analysis carried out in the article indicated that such a small country with open economy as Lithuania could not have avoided the effect of the global crisis on the economy of the country, because the economic crisis in Lithuania was caused by both internal and external causes.

ISSN:
1648-7974
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44624
Updated:
2018-12-17 13:25:01
Metrics:
Views: 22    Downloads: 9
Export: