Globalizacijos poveikis Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų užsienio prekybai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Globalizacijos poveikis Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų užsienio prekybai
Alternative Title:
Impact of globalization on Lithuanian foreign trade of agricultural and food products
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2011, Nr. 1 (25), p. 239-252
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Globalizacija; Maisto produktai; Regionizacija; Rinka; Užsienio prekyba; Žemės ūkio ir maisto produktai; Žemės ūkio produktai; Agricultural and food products; Agricultural products; Food products; Foreign trade; Globalization; Regionalization; Trade.
Keywords:
LT
Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Prekybos politika / Trade policy; Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy; Rinka. Rinkodara / Market. Marketing; Žemės ūkis / Agriculture.
EN
Agricultural products; Regionalization.
Summary / Abstract:

LTNors mokslininkai iki šiol diskutuoja dėl globalizacijos sampratos, tačiau beveik visuotinai sutaria, kad globalizacijos procesų plėtotė, gilėjimas ir greitėjimas paliečia visus ekonomikos sektorius, reiškia esminius pokyčius bei sukuria iš esmės naują aplinką, kurioje ūkio subjektai turi priimti gamybos, paskirstymo bei mainų sprendimus. Žemės ūkio bei maisto produktų gamyba bei prekyba taip pat tampa vis labiau globalizuota. Tačiau globali žemės ūkio integracija prekybos forma vyksta gana selektyviai ir turi skirtingą grįžtamąjį poveikį atskirų šalių ir regionų žemės ūkio vystymuisi. Tyrimo aktualumą lemia tai, kad nors Lietuva yra plačiai atsivėrusi globalizacijos ir regioninės integracijos procesams, darbų nagrinėjančių šių procesų poveikį užsienio prekybai stokojama. Straipsnyje, remiantis tyrimo metu identifikuotais pagrindiniais ekonominės globalizacijos bruožais bei globalizacijos poveikio žemės ūkio ir maisto produktų užsienio prekybai rodikliais, nustatyta, kad spartėjantys globalizacijos ir regionizacijos procesai didina žemės ūkio ir maisto produktų užsienio prekybos srautus, Lietuvos žemės ir maisto ūkis vis stipriau integruojasi į pasaulines rinkas, tuo pačiu vis labiau tampa priklausomas nuo globalių procesų. [Iš leidinio]

ENAlthough the concept of ‘globalization’ is still a subject of scientific debate, it has been almost universally agreed that the development, expansion, and acceleration of globalization processes affect all economic sectors, signify major changes, and create a fundamentally new environment in which agents have to make decisions on production, distribution, and exchange. Production and trade of agricultural and food products are becoming increasingly globalized. However, global integration of agriculture in the form of trade is relatively selective and has different feedback effects on the agricultural development of different countries and regions. The topicality of the research stems from the fact that although Lithuania is widely open to the globalization and regional integration processes, the scope of research done in examining the impact of these processes on foreign trade is insufficient. Based on the main features of economic globalization and indicators of the effects of globalization on foreign trade of agricultural and food products identified during the research, the article has examined the impact of globalization on Lithuanian foreign trade of agricultural and food products. The study has shown that the increasing pace of globalization and regionalization processes increase foreign trade flows and the integration of the sectors in question into regional and world markets while the development of agro food industry is becoming inseparable from the foreign trade. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31244
Updated:
2018-12-17 13:02:28
Metrics:
Views: 26    Downloads: 2
Export: