XVII amžiaus Žagarės miestiečių avalynė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XVII amžiaus Žagarės miestiečių avalynė
In the Journal:
Archaeologia Lituana. 2015, t. 16, p. 84-101
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Archeologija; Archeologinė avalynė; Avalynė; Avalynės gamybos technologija; Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės XVII a. istorija; Miesteliai; Restauravimas; XVII amžius; Šiaurės Lietuva; Žagarė.
EN
17th century; Archaeological footwear; Archaeology; Footwear; Footwear producing technology; Northern Lithuania; Restoration; The Grand Duchy of Lithuania XVII c. history; Townships; Žagarė.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis archeologiniais duomenimis, apžvelgiama XVII–XVIII a. Lietuvos periferijos miestelių avalynė. Kaip tipinės miestiečių avalynės pavyzdžiai detaliai pristatomi ir analizuojami XVII a. avalynės radiniai, aptikti Žagarės miesto archeologinių kasinėjimų (archeologas Ernestas Vasiliauskas) metu. Aptikti du pusbačiai ir trys klepės iki šiol yra vieninteliai informatyviausi miestiečių avalynę reprezentuojantys archeologiniai radiniai, surasti ne Lietuvos reikšmingiausių senųjų prekybos miestų teritorijoje, o periferijos miesteliuose. Radiniai autoriaus konservuoti ir restauruoti, aptartos tokio pobūdžio radinių konservavimo ir restauravimo problemos, siekiant maksimaliai išsaugoti jų informatyvumą tolesniam įvairiapusiam pažinimui. Ištirta radinių konstrukcija ir medžiagiškumas, atskleista avalynės gamybos technologija. Radiniai palyginti su to laikotarpio Vakarų Europos analogais. [Iš leidinio]

ENThis article examines the footwear of the 17th century Lithuanian town citizens based on archaeological findings. As a typical case, the 17th century footwear findings from an archaeological excavation carried out in the town of Žagarė in 2012 (archaeologist dr. Ernestas Vasiliauskas) are presented and analysed in detail. The two low-cut shoes and three mules discovered in Žagarė remain the most informative archaeological findings representing the footwear of town residents that were found not in the territories of significant old trading centers, but periphery towns. The findings were conserved and restored by the author, with a detailed analysis of their construction, production technology and materials used presented here. Findings are also compared with relevant Western European analogues. Discussions are presented regarding conservation and restoration of these kinds of objects while aiming to maximize information preservation for further research. [From the publication]

ISSN:
1392-6748
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58108
Updated:
2020-01-27 19:13:00
Metrics:
Views: 22    Downloads: 1
Export: