Politinių represijų ilgalaikės psichologinės pasekmės : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Politinių represijų ilgalaikės psichologinės pasekmės: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2006.
Pages:
152, 9 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Long-term psychological effects of political repression Vilnius : [Vilnius University], 2006 30 p
Summary / Abstract:

LT1940 – 1958 m. sovietų ir nacių okupacijų metu nukentėjo tūkstančiai lietuvių. Komunistinių represijų metu patirtas traumavimas pasibaigus įkalinimui ar tremčiai nesibaigdavo. Nukentėjusieji patirdavo nuolatinius persekiojimus ir pažeminimą. Šiuolaikinės traumų psichologijos kontekste ilgalaikis traumavimas, kokį patyrė lietuviai, beveik netyrinėtas. Psichologiniai tyrimai, kuriuose būtų įvertinta represuotų asmenų trauminė patirtis ir potrauminė simptomatika Lietuvoje iki šiol atlikti nebuvo. Šio darbo pagrindiniai tikslai buvo įvertinti represijas išgyvenusių asmenų potrauminę simptomatiką ir nustatyti veiksnius susijusius su represuotų asmenų potraumine simptomatika. Tyrime dalyvavo 1404 represijas išgyvenusiųjų. Tiriamieji buvo atrinkti iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro represuotų asmenų duomenų bazės. Duomenys buvo renkami apklausoje paštu ir interviu būdu. Nustatyta, kad, net praėjus daugiau kaip 50 metų nuo represijų pradžios, išgyvenusiems represijas asmenims, palyginti su palyginamosios grupės asmenimis (N = 119), būdingi potrauminio streso sutrikimo požymiai. Didesnis potrauminės simptomatikos išreikštumas buvo susijęs su: sunkesne traumine patirtimi, žemesniu išsimokslinimo lygiu, sutuoktinio netektimi, moteriška lytimi, vertinimu, kad represijos sužalojo sveikatą bei mažesne asmenybės vidine darna. [Iš leidinio]

ENThousands of Lithuanians suffered as a result of the Soviet occupation between 1940 and 1958. The traumata which people experienced during the Communist repression continued to be exercised, even after the termination of detention or exile. Victims experienced continuous persecution and humiliation. The long-term traumatic experience of Lithuanians has not been much researched in a modern trauma psychology context. Nobody has yet conducted psychological tests in order to assess the traumatic experience and post-traumatic symptoms of repressed individuals. 1,404 individuals who experienced repressions participated in the study. The study subjects were selected from the data base of the Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania. Data was collected by postal surveys and interviews. It was found that even after more than 50 years since the beginning of the repression, individuals' who had experienced repression when compared with people of a comparable group (N = 119), proved to have post-traumatic stress disorders. More serious post-traumatic disorders were related to severe traumatic experiences, tenuous inner harmony, lower education level, loss of a spouse, female gender, and the belief that repression was damaging to health.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5797
Updated:
2022-02-07 20:08:41
Metrics:
Views: 68
Export: