Sociologijos įsitvirtinimo Lietuvoje sovietiniu laikotarpiu bruožai: socialinės raidos planavimo atvejis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sociologijos įsitvirtinimo Lietuvoje sovietiniu laikotarpiu bruožai: socialinės raidos planavimo atvejis
Alternative Title:
Features of Lithuanian sociology entrenchment at the soviet period: the case of social development planning
In the Book:
Keywords:
LT
20 amžius.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje metamas analitinis žvilgsnis į kai kurias esmines Lietuvos sociologijos brendimo ir įsitvirtinimo sovietiniais metais aplinkybes. Dėmesys sutelkiamas į vieną ypač veiksmingą sociologinių žinių ir jų įtakos visuomenėje sklaidos mechanizmą - į tuomet plėtotą įmonių ir organizacijų socialinės raidos planavimo kampaniją. Straipsnis grindžiamas ne tik išsaugotais dokumentais, bet ir betarpišku, aktyviu ir konceptualiu paties autoriaus dalyvavimu šioje kampanijoje. Socialinė raida ir jos planavimas buvo hin pažangus tuometinės sistemos žingsnis, kuriame ypatingą vaidmenį suvaidino sociologai. Tas žingsnis padėjo gerinti ne tik žmonių darbo sąlygas (suprantamas pačia plačiąja šios sąvokos prasme). Jis brandino demokratiškesnę, maištingesnę pasaulėžiūrą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos sociologija; Socialiniai santykiai; Socialinė raida ir jos planavimas; Sociologinė pozicija; Sociologinė pozicija, sociologinės minties sklaida ir branda, socialinė raida ir jos planavimas, socialiniai santykiai, įmonės socialinė organizacija; Sociologinės minties sklaida ir branda; Sovietinis periodas; Dissemination of sociological thought and maturity; Lithuania; Lithuanian sociology; Social development and planning; Social relationships; Sociological position; Sociological position, distribution and maturity of sociological attitude, social evolution and planing, social relationship, social organization; Soviet period.

ENThe author of the article deals with the quintessential circumstances of the maturation and entrenchment of Lithuanian sociology at the soviet period. There is analysed a particularly effective scatter mechanism of sociological knowledge and their impact on society - a campaign of social development planning in the enterprises and organizations. The organization of social development planning and its effectiveness were associated with the presence of sociologists and social researches in the enterprises. It aided to improve not only the operating conditions (that were understood in the broadest sense of this concept) of the engineers and labourers. It matured more democratic end rebellious world outlook of the society. The article is based on the saved documents of this period and also immediate, active and conceptual author’s presence at the campaign of social development planning. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/57908
Updated:
2021-03-08 12:35:37
Metrics:
Views: 20
Export: