Sociologija sovietmečio Lietuvoje : valdžios požiūrio kaitos aplinkybės ir siekiai (1960-1989

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sociologija sovietmečio Lietuvoje: valdžios požiūrio kaitos aplinkybės ir siekiai (1960-1989
Alternative Title:
Change in the soviet authorities' attitude towards sociology in Lithuania (1960–1989)
In the Journal:
Mokslo ir technikos raida [Evolution of Science and Technology]. 2009, t. 1, Nr. 1, p. 60-73
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Sociologiniai tyrimai; Valdžia; Marksizmas; Visuomenė; Mokslinis komunizmas.; Soviet authorities; Researches.
Keywords:
LT
Politinė ideologija / Political ideology; Politinė ideologija / Political ideology; Sociologiniai tyrimai; Valdymas / Management; Visuomenė.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje parodoma, kad atkreipti dėmesį į sociologiją ir suteikti jai (nors ir ribotą) teisę egzistuoti sovietinę valdžią paskatino dvi esminės priežastys. Pirma, mokslinio komunizmo pagrindų kurso įvedimas į aukštojo mokslo studijų programas, kuris buvo paremtas praktika, todėl jo pagrindui buvo būtini sociologiniai tyrimai. Antra, mokslinio vadovavimo visuomenei poreikis, kurio įgyvendinimas nebuvo įmanomas be sociologinių tyrimų. Nors sociologija praplėtė ir pagyvino visuomenės mokslą, jai nepavyko visiškai išsilaisvinti iš tuometinės ideologijos gniaužytų. Sociologija turėjo laikytis metodologinių orientacijų, neprieštaraujančių marksizmo - leninizmo nuostatoms. Sociologinių tyrimų problematikai buvo būdingos populistinės ideologijos: darbo kulto akcentavimas, daugelio vertybių (religijos, tautiškumo) atmetimas, laikant jas "buržuazinėmis", t.y. nepriimtinomis ir netirtinomis. Žmogus sociologiją domino tik ekonominės pažangos, įgyvendinančios socializmo kūrimą, menkai nušviesta žemiausiose socialinės struktūros pakopose esančių subkultūrinių atstovų, taip pat imigrantų gyvensenos būdas ir tradicijos. Nuolatinė ideologinė priežiūra, solidesnio akademinio pasirengimo, galimybių susipažinti su naujausia literatūra ir Vakaruose taikomais naujais tyrimo metodais, stoka gerokai ribojo lietuvių sociologų profesinės raiškos galimybes. [Iš leidinio]

ENTwo principal reasons stimulated the Soviet authorities to draw attention to sociology and grant it the right (though limited) to exist. The first reason was introducing a course on the fundamentals of Scientific Communism based on practice, and therefore it was necessary to do sociological research in order to form its basis. The second reason was the need for the management of scientific society the implementation of which was impossible without sociological researches. [...] For coordinating sociological research activities, the following sociological research control centres were established: the Council coordinating sociological researches in the higher school of the Republic and the Republican Social Economic Planning Coordination Council. The control of sociological researches was based on their restriction and not permitted to overstep the ideological limits of that time. Sociological research centres and sociological services performed a number of sociological researches. [...] Academic works on sociology were published and conferences were held. Since 1970, after forming the concept of social planning, the range of sociological work was expanded. Apart from activities at work, social, cultural and daily pursuits were started to be registered and described. The situation of the social structure was also analyzed and investigation into family sociology was carried out. Research activities performed by the youth accounted for quite a large part of sociological work. Notwithstanding the fact that the newly reborn sociology broadened and enlivened social science, it did not succeed in making itself entirely free from the clutches of the ideology of that time.Sociology had to observe methodological orientation being in compliance with Marxism- Leninism views. Such popular ideologies peculiar to the problems of social research as emphasis on the cult of work and the rejection of many values (e.g. religion) were considered as ‘bourgeois', i.e. unacceptable, and thus not suitable for research. Many painful to the nation processes, namely the consequences of private property liquidation and deportations, the specificity of social psychological climate under the conditions of totalitarianism were not described. Sociology lacked pluralism; it could not fully fulfil the function of society self-knowledge. The human being was engaged in sociology only in the context of economic development aimed at creating socialism. There were no investigations into a number of important parameters for social psychological distances between classes and strata. Social theories and specific analyses did not reveal vertical shadow differentiation between the members of the contemporary society. The manner of living of the sub-culture representatives placed on the lowest stages of the social structure as well as immigrants was treated poorly. Researching lacked the humanist approach, a deeper revelation of meanings and theoretical soundness. Despite these restrictions, at present, there is a possibility of conducting real research on the society and related processes thus joining the community of sociologists worldwide. [From the publication]

ISSN:
2029-2430; 2029-2449
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21613
Updated:
2018-12-16 23:30:05
Metrics:
Views: 15
Export: