Iš Lietuvos sociologijos istorijos. Kn. 4

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Iš Lietuvos sociologijos istorijos. Kn. 4
Editors:
Vosyliūtė, Anelė, sudarymas, redagavimas [com, edt]
Publication Data:
Vilnius : Socialinių tyrimų institutas, 2003.
Pages:
212 p
Contents:
Pratarmė — Jaunosios kartos katalikų intelektualų socialinės politinės aspiracijos tarpukario Lietuvoje / Valdas Pruskus — Demokratinės ir disciplinarinės visuomenės apmąstymas Valentino Gustainio darbuose / Anelė Vosyliūtė — Sociologijos įsitvirtinimo Lietuvoje sovietinio laikotarpio bruožai: socialinės raidos planavimo atvejis / Romualdas Grigas — Administracinių rajonų ir kaimo teritorinių bendrijų socialinės raidos tyrimai Lietuvoje / Antanas Čiužas, Valentina Ratkevičienė — Sociologiniai žmogaus gyvenimo ir vietos sąlygų tyrimai Ignalinos AE regione / Antanas Čiužas — Jaunimo etnokultūrinio sąjūdžio idėjos XX a. 7-8 dešimtmetyje / Jonas Trinkūnas — Vidurinių mokyklų abiturientų sociologinių tyrimų vertybiniai aspektai (1976 ir 1983 m. abiturientų laidos) / Gražina Maniukaitė — Jaunimo požiūrio į profesiją ir savęs vertinimo tyrimai paskutiniaisiais XX a. dešimtmečiais / Vida Kasparavičienė — „Vilmorus" visuomenės nuomonės tyrimai 1993-2003 m. / Vladas Gaidys — Kūno kultūros ir sporto sociologinių tyrimų ypatumai / Antanas Kličius.
Summary / Abstract:

LTKnygoje pateikiame sociologų bandymus apmąstyti kai kurių XX a. visuomeninės minties atstovų ir pokario sociologijos krypčių problematiką idėjas, tyrimų turini ir rezultatus. Skelbiami straipsniai atspindi prieškario sociologijos idėjas (jaunosios kartos katalikų intelektualų socialines politines aspiracijas, V. Gustainio laisvos ir disciplinarinės visuomenės sampratą), čia analizuojami ir sovietinio meto sociologijos darbai (socialinės raidos Lietuvoje planavimo atvejai, administracinių rajonų ir kaimo teritorinių bendrijųtyrimų koncepcijos, tyrimų rezultatai). Tekstuose tyrinėjami XX a. 7 - 9 dešimtmečio jaunimo sociologijos srityje atlikti darbai, etnokultūrinio sąjūdžio idėjos, visuomenės nuomonėstyrimų, atliktų "Vilmorus" centre 1993 - 2003 m., ypatumai bei kūno kultūros ir sporto sociologinių tyrinėjimų rezultatai. [Anotacija knygoje]

ISBN:
9955531053
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/77370
Updated:
2022-02-06 18:06:22
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: