Sovietinės valdžios požiūrio į sociologijos mokslą kaita Lietuvoje (1960-1989 m.)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sovietinės valdžios požiūrio į sociologijos mokslą kaita Lietuvoje (1960-1989 m.)
Alternative Title:
Attitude of the Soviet Authority to Sociology in Lithuania (1960 - 1989)
In the Journal:
Mokslo ir technikos raida Lietuvoje. 2006, t. 10, p. 330-341
Keywords:
LT
Mokslas; Sovietinė Lietuva; Valdžia.
EN
Government; Science; Soviet Lithuania.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos priežastys ir aplinkybės, paskatinusios sovietinės valdžios požiūrio į sociologijos mokslą kaitą. Remiantis literatūra ir istorinių šaltinių kritine analize, parodomi valdžios siekiai kuriant sociologinių tyrimų centrus ir apibrėžiant jų veiklos kryptis Lietuvoje. Aptariamos pagrindinės sociologinių tyrinėjimų kryptys, jų problematika ir tyrimo ypatumai. [Iš leidinio]

ENThe article looks into the causes and circumstances that stimulated change of the attitude of the soviet authority towards sociology. The objectives of the authority in formation of centres for sociological research and in determination of the courses of their activity in Lithuania are revealed on the basis of references and a critical analysis of historical sources. The article approaches the basic courses, problems and peculiarities of sociological research.

ISSN:
2029-1566
Related Publications:
Administracinių rajonų ir kaimo teritorinių bendrijų socialinės raidos tyrimai Lietuvoje / Antanas Čiužas, Valentina Ratkevičienė. Iš Lietuvos sociologijos istorijos. Kn. 4 / sudarytoja ir atsakingoji redaktorė Anelė Vosyliūtė. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas, 2003. P. 94-125.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9736
Updated:
2013-04-28 17:01:17
Metrics:
Views: 7
Export: