Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vyriausiasis tribunolas Vilniuje XVII ir XVIII amžių sandūroje – politinės kovos arena

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vyriausiasis tribunolas Vilniuje XVII ir XVIII amžių sandūroje – politinės kovos arena
Alternative Title:
Supreme tribunal of the Grand Duchy of Lithuania in Vilnius at the junction of 17th and 18th centuries: the arena of political battles
Keywords:
LT
Vyriausiasis Tribunolas; Respublikonai; Vidaus karas; Šiaurės karas; Sapiegos; Vilnius; Teismai.
EN
Supreme Tribunal; Republicans; Civil War; Great Northern War; Sapiehas; Vilnius; Courts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami politiniai Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo - aukščiausiosios teisminės institucijos veiklos XVII a. pabaigoje ir XVIII a. pradžioje aspektai. Tribunolo sesijos buvo svarbios ne vien tik teismų sistemos funkcionavimo požiūriu, bet ir kaip reikšmingas miestų, kuriuose rinkdavosi Tribunolas - Vilniuje, Minske ar Naugarduke, viešojo gyvenimo įvykis. Tribunolo politinė reikšmė ypač išaugo XVII ir XVIII a. sandūroje, kai Vyriausiasis Tribunolas atsidūrė Lietuvą apėmusių vidaus kovų epicentre. Politinės kovos peraugo į vidaus karą tarp Sapiegų grupuotės ir jų hegemonijai Lietuvoje iššūkį metusios bajorijos daugumos - vadinamųjų respublikonų, kurie darė tiesiogine įtaką Tribunolo funkcionavimui. Straipsnyje bandoma aptarti Tribunolo, kaip aukščiausios teisminės institucijos, gyvybingumą, aiškinamasi, ar vidaus konfliktai nesukėlė Vyriausiojo Tribunolo veiklos destrukcijos. Apariami bandymai reformuoti Tribunolą, sustiprinti jame bajorų savivaldos pradus. Analizuojamos didikų ir bajorijos grupuočių pastangos uzurpuoti Tribunolą, šią teisinę instituciją pajungti savo interesams. Parodomos grupuočių pastangos Tribunolo sesijų inauguravimo Vilniuje metu Tribunolo kontrole paimti į savo rankas, užtikrinti, kad butų išrinktas jiems palankus Tribunolo maršalas ar, pasinaudojant Tribunolo kontrole, įteisinti savo politinį dominavimą Lietuvoje, kas Lietuvos sostinę padarė grupuočių kovos epicentru. [Iš leidinio]

EN. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/57689
Updated:
2018-05-24 15:08:57
Metrics:
Views: 7
Export: