1709 m. vasrio 6-10. Rečicos elekcinis-tribunolinis seimelis : Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo deputatų rinkimo procedūra

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
1709 m. vasrio 6-10. Rečicos elekcinis-tribunolinis seimelis : Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo deputatų rinkimo procedūra
Alternative Title:
6-10 February 1709. Rechytsa electoral deputational sejmik: the procedure of electing delegates of the Lithuanian Tribunal
In the Journal:
Istorija [History]. 2002, Nr. 53, p. 52-58
Keywords:
LT
Kariuomenė / Army.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami 1706 m. vasario 6–10 d. Rečicos (Minsko vaivadija) elekciniame-tribunoliniame seimelyje svarstyti klausimai bei priimti nutarimai, identifikuojami seimelio dalyviai, o svarbiausia – analizuojami pareigūnų rinkimo rezultatai, balsavimo procedūra. Atliktas tyrimas atskleidė, kad Rečicos elekciniame-tribunoliniame seimelyje vykusiame Rogačiove dalyvavo ne mažiau kaip 120 bajorų (identifikuotas 101 bajoras). Vadovaujant Pranciškui Jasnackiui Vainai (elekcinis seimelis) ir vėliavininkui Kazimierui Judickiui (tribunolinis seimelis) seimelyje išrinkti deputatai į Lietuvos Vyriausiąjį Tribunolą, hibernos bei gėralų mokesčių rinkėjai, paskirtas pusės auksino šilinginis mokestis, be to, išrinkti pasiuntiniai (Kazimieras Judickis ir Aleksandras Haleckis) pas Rusijos kariuomenės vadą. Išlikęs Rečicos seimelio 1706 m. vasario 7 d. balsavimų rezultatų suvestinis lapas suteikia vertingos informacijos apie šio seimelio balsavimo procedūrą. Renkant Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo deputatus buvo iškelti 4, hibernos ir gėralų mokesčių rinkėjus – po 3 kandidatus. Už šiuos kandidatus kiekvienas bajoras balsavo asmeniškai, jo balsas buvo pažymimas suvestiniame lape vertikaliu brūkšniuku. Už kiekvieną kandidatą į šias pareigas buvo balsuojama atskirai: renkant Tribunolo deputatus balsavo 118, hibernos mokesčio rinkėjus – 75, gėralų mokesčio rinkėjus – 88 bajorai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Seimeliai; Lietuvos Vyriausiasis Tribunolas; Deputatai; Rinkimo procedūra; Dietines; The Chief Tribunal of Lithuania; Deputies; Procedure for electing Deputies; 18th century.

ENThe article studies issues discussed and resolutions adopted at Rechytsa (Minsk voivodeship) electoral-deputation sejmik of 6-10 February 1709, participants of the sejmik are identified, and, what is most important, results of election of the officials and the voting procedure is analyzed. The research revealed that there were not less than 120 noblemen (101 noblemen identified) who participated in Rechytsa electoral-deputation sejmik which took place in Rogachov. Chaired by Pranciškus Jasnackis Vaina (electoral sejmik) and Standard-bearer Kazimieras Judickis (deputation sejmik) the sejmik elected deputies to the Lithuanian Tribunal, and tax collectors, adopted a new tax, in addition, envoys (Kazimieras Judickis and Aleksandras Haleckis) to Commander of the Russian Army were elected. The remained summary sheet of voting results at Rechytsa sejmik on 7 February 1706 gives valuable information about the voting procedure of this sejmik. When electing deputies to the Lithuanian Tribunal 4 candidates were nominated, and 3 candidates for each tax collector position were nominated. Each nobleman voted for these candidates personally, his vote was marked in a summary sheet with a vertical dash. They voted separately for each candidate to the positions: 118 noblemen voted electing the Tribunal deputies, 75 – electing hibernos tax collectors, 88 noblemen voted electing gėralų (drink) tax collectors.

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7530
Updated:
2018-12-20 22:55:13
Metrics:
Views: 32    Downloads: 6
Export: