Ekonomikos krizės įtaka konstitucinei socialinių teisių doktrinai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekonomikos krizės įtaka konstitucinei socialinių teisių doktrinai
Alternative Title:
Influence of economic crisis on the constitutional doctrine of social rights
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2012, Nr. 19 (3), p. 1005-1030
Keywords:
LT
Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Socialinė apsauga. Pensijos / Social security. Pensions; Socialinės teisės / Social rights; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law; Žmogaus teisės / Human rights.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pabrėžiama socialinių teisių, kaip svarbių konstitucinių žmogaus teisių, reikšmė, jų prigimties ypatumai ne tik nacionalinės teisės, bet ir tarptautinės teisės požiūriu. Analizuojama konstitucinė socialinių teisių garantijų apsaugos doktrina, kuri susiformavo Konstituciniam Teismui sprendžiant socialinių garantijų – pensijų ir atlyginimų – mažinimo klausimus, kuriuos lėmė ekonomikos krizės. Straipsnyje išskiriami du socialinių teisių ribojimo ekonomikos krizės sąlygomis konstitucinės doktrinos raidos etapai: 2002–2006 m. ir nuo 2009 m. iki dabar. Keliamas klausimas, ar Konstitucinio Teismo formuojama konstitucinė socialinių teisių ribojimo doktrina gali būti vertinama kaip savarankiška, ar ji vis dėlto išlieka bendrosios žmogaus teisių ribojimo doktrinos atskiru teisių ribojimo atveju. Straipsnyje neapsiribota tik Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijos analize – pateikiami ir kai kurių kitų konstitucinių teismų socialinių teisių doktrinos aiškinimo pavyzdžiai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ekonomikos krizė; Europos Žmogaus Teisių Teismas (European Court of Human Rights); Konstitucija; Konstitucija, konstitucinė socialinių teisių doktrina, ekonomikos krizė, žmogaus teisių ribojimas, Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija socialinių teisių klausimu; Konstitucinė socialinių teisių doktrina; Žmogaus teisių ribojimas; Constitution; Constitution, constitutional doctrine of social rights, economic crisis,; Constitutional doctrine of social rights; Economic crisis; Issue of social rights; Jurisprudence of the European Court of Human Rights; Limitation of human rights; Limitation of human rights, jurisprudence of the European Court of Human Rights on the.

ENThe article emphasises a significance of social rights as important constitutional human rights and characteristics of their nature not only in the context of national but also international law. It analyses the constitutional doctrine of protection of social rights which emerged when the Constitutional Court was making decisions related to reducing social benefits such as pensions and wages due to recession. The article distinguishes between two stages of development of the constitutional doctrine of limiting social rights in the context of recession: from 2002 to 2006 and from 2009 to present days. The article asks whether the constitutional doctrine of limiting social rights could be interpreted as independent or it still remains an individual case of the common constitutional doctrine of limiting social rights. The article is not limited to the analysis of jurisprudence of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania. It presents a few examples of how other constitutional courts interpret the doctrine of social rights.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40182
Updated:
2018-12-17 13:17:54
Metrics:
Views: 25    Downloads: 7
Export: