Meno tautiškumas : lietuvių estetinė mintis ketvirtajame XX a. dešimtmetyje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Meno tautiškumas: lietuvių estetinė mintis ketvirtajame XX a. dešimtmetyje
Alternative Title:
Ethnicity of art: the Lithuanian aesthetical thought in the in the fourth the fourth decade of the 20th century
In the Book:
Estetikos ir meno filosofijos teritorijų kaita / sudarytojas Antanas Andrijauskas. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006. P. 173-179. (Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai; 2)
Keywords:
LT
Estetika / Aesthetics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama išryškinti XX a. ketvirtojo dešimtmečio pradžioje meno tautinio savitumo problematikoje įvykusį pokytį: dėmesys sutelkiamas ne į meno kūrinio tautinio savitumo požymių paieškas, bet į meninių vertybių vaidmenį tautos kultūrėjimui. Aptariami meninio gyvenimo veiksniai, turėję įtakos tam, kad tautiškumo klausimas virstų klausimu apie tautos meną, t. y. svarstymais apie meno funkcionavimo sąlygas, visuomenės meninę kultūrą bei kitus ryšių tarp meno ir vartotojo aspektus. Išnagrinėjus ketvirtajame dešimtmetyje susiklosčiusį meno tautinio savitumo problemos formulavimą prieinama išvadų, kad normatyvinė tautiškumo samprata užleido vietą pažiūroms, nebesuponuojančioms tautiškumo / modernumo kaip sava ir svetima priešpriešos. Nebesuteikiant lietuviškumo prerogatyvos vienai kuriai srovei, krypčiai, įteisinama įvairiakryptė lietuvių meno raida. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvių estetika; Tautinis meno savitumas; Meno funkcijos; Lithuanian aesthetics; Values; Criteria of artistic appreciation.

ENThe article attempts to emphasise a shift that took place in the beginning of the fourth decade of the 20th-century in the problems of the ethnicity of art: the attention was paid not so much to the search of cultural ethnical peculiarities of art, but to the role of artistic values for the development of culture in the nation. The article discusses the factors of artistic life, affecting the issue of ethnicity becoming the issue of national art, i.e. considerations about the conditions of art functioning, public artistic culture and other aspects of relations between the art and the user. After analysing the formulation of the national specifics of art that developed in the fourth decade, the conclusion is made that the normative definition of ethnicity succumbed to the viewpoints no longer presupposing the ethnicity /modernity as a contraposition of the own and the alien. Without giving the prerogative of the Lithuanianess to any trend or tendency, the multidirectional development of the Lithuanian art was validated.

ISBN:
9986638720
ISSN:
1822-3192
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5688
Updated:
2022-07-06 10:49:56
Metrics:
Views: 26    Downloads: 3
Export: