Estetikos ir meno filosofijos teritorijų kaita

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Estetikos ir meno filosofijos teritorijų kaita
Alternative Title:
Alternation of aesthetics and phylosophy of art
Editors:
Andrijauskas, Antanas, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006
Pages:
599 p.
Series:
Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai; 2
Notes:
Bibliografija prie straipsnių ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įvadas. Apmąstymai apie dabartinės lietuvių estetikos ir meno filosofijos slinktis — Estetikos ir meno filosofijos problemos. Antanas Andrijauskas. Postmodemaus mąstymo poveikis estetikos ir meno filosofijos teritorijų kaitai ; Algirdas Gaižutis. Menas estetikos, meno filosofijos ir meno sociologijos akiratyje ; Juozas Mureika. Estetika ar/ir estetologija? ; Žibartas Jackūnas. Antiesendalizmas ir šiuolaikinė estetika ; Žilvinė Gaižutytė. Dabartinės meno recepcijos sociologijos bruožai ; Krescencijus Stoškus. Meno interpretacinė būtis ; Veljataga Pillė. Meno tautiškumas: lietuvių estetinė mintis ketvirtajame XX a. dešimtmetyje — Iš estetikos, meno filosofijos ir menotyros idėjų istorijos. Naglis Kardelis. Neišsakymas ir neišsakomumas Platono filosofijoje: neklasikinės estetikos užuomazgos graikų klasikoje ; Kristina Mitalaitė. Asmens sąvoka ankstyvųjų viduramžių teologijoje ir estetikoje: būti ar pūti? ; Dalia Marija Stančienė. Grožio transcendentalija Tomo Akviniečio estetikoje ; Ingeborga Jūra. Gustavas Klimtas ir Vienos secesijos estetika ; Dalia Navikaitė. Metafizinės estetikos apraiškos klasikinio modernizmo dailėje ; Odeta Žukauskienė. Anachronizmas - svarbiausia dabarties meno istorijos paradigma — Komparatyvistinė ir Rytų estetika. Hidemichi Tanaka (Japonija). Arabiškumas XV amžiaus italų tapyboje ; Ramūnas Motiekaitis. Matantys ir girdintys išminčiai: žvilgsnis į epistemologinius Tolimųjų Rytų muzikos estetikos pagrindus ; Algirdas Kugevičius. Žvilgsnis į tris Tibeto kultūros ir meno perliukus ; Neringa Močulskytė. Japonų klasikinės ukiyo-e raižybos estetinės ir meninės ištakos ; Algis Uždavinys. Grožio samprata Ibn al-Arabi Mekos apreiškimuose ; Simona Makselienė. Ikonos vaizdinio virsmas alegorija XVII amžiaus Maskvos ikonų tapymo mokykloje ;Auksė Kapočiūtė. Meno formų, motyvų ir simbolių difuzijos iš Rytų į Vakarus aspektai Rudolfo Wittkowerio menotyrinėje koncepcijoje — Estetinio pažinimo ekspansija. Renata Šukaitytė. Estetinės situacijos kaita elektroninių medijų mene ; Salomėja Jastrumskytė. Grožis medicinos estetikoje ; Leonarda Jekentaitė. Perversija dabarties mene ; Stasys Mostauskis. Kai kurie beprotybės ir meninės kūrybos santykių modeliai ; Kęstutis Šapoka. Menas ir terapija postmodernioje epochoje ; Audronė Žukauskaitė. Kaip atsikratyti kūno? Lytiškumo iškūnijimo strategijos šiuolaikiniame mene ; Agnieška Juzefovič. Estetinio žvilgsnio fenomenologija — Iš estetikos ir meno filosofijos palikimo. André Malraux. Įsivaizduojamas muziejus ; Arnold Hauser. Meno istorijos filosofija ; Pierre Bourdieu. Apie meno sociologiją — Reziumė anglų kalba — Asmenvardžių rodyklė — Apie autorius — Turinys prancūzų kalba — Turinys anglų kalba — Turinys rusų kalba.
Keywords:
LT
Estetika, menas, filosofija, kaita
EN
Aesthetics, art, philosophy, altertnation
Summary / Abstract:

LTKnyga yra antras tomas tęstinio leidinio "Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai", kurį rengia Kultūros, filosofijos ir meno instituto Komparatyvistinių kultūros studijų skyrius ir Lietuvos estetikų asociacija, pasitelkusi kiekvienam konkrečiam leidiniui užsienio ir žymiausius įvairių kartų Lietuvos estetikos ir meno filosofijos specialistus. Šis leidinys skirtas išryškėjusių radikalių teorinės minties ir meno pokyčių bei naujų estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimų laukui aptarti. Šiandien, kai estetika ir meno filosofija skverbiasi į įvairias marginalijose buvusias ir kasdienybės sritis, svarbu pasiaiškinti gelmines šių pokyčių priežastis. Todėl rinkinyje įvairiais aspektais gvildenama teorinė naujų meninės kultūros realijų refleksija poststruktūralistinėje ir postmodernistinėje sąmonėje, tyrinėjamas dėl globalizacijos poveikio ryškėjantis įvairių civilizacinių pasaulių estetikos, meno filosofijos tradicijų suartėjimas ir naujų pažinimo teritorijų atsiradimas. Ypatingas dėmesys skiriamas dabartinės estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimo objekto ir probleminių laukų metamorfozėms, aptariamas Rytų tautų estetikos ir meno tradicijų, elektroninių medijų poveikis dabartinės estetikos raidai. Knyga sėkmingai užpildo per pastarąjį dešimtmetį Lietuvos humanistikoje atsiradusias spragas. Jos adresatas yra dvejopas: profesionalioji akademinė auditorija, studentai, dėstytojai, mokytojai, vyresniųjų klasių mokiniai ir visuomeninė aplinka, kūrybinė inteligentija. Leidinio medžiaga gali būti sėkmingai naudojama ir edukaciniais tikslais visose aukštosiose ir aukštesniosiose mokyklose, kuriose skaitomi estetikos, menotyros, meno istorijos, kultūrologijos ir kiti kursai. [Anotacija knygoje]

ISBN:
9986638720
Parts:
Related Publications:
Estetologija glaustai, arba naujo humanitarinio mokslo kontūrai / Juozas Mureika. Inveniens quaero. Ieškoti, rasti, nenurimti / sudarytojai: Grasilda Blažienė, Sandra Grigaravičiūtė, Aivas Ragauskas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011. P. 107-147.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85700
Updated:
2020-12-09 19:01:39
Metrics:
Views: 13
Export: