Liepsnojanti ir žydinti Jono Aisčio poezijos šalis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Liepsnojanti ir žydinti Jono Aisčio poezijos šalis
Alternative Title:
Blazing and Blossoming Poetic Country of Jonas Aistis
In the Book:
Užgesę chimeros akys / Jonas Aistis. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005. P. 5-28
Keywords:
LT
Poezija / Poetry.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje interpretuojama prieškarinė Aisčio poezija, daugiausia dėmesio skiriant rinkiniui Užgesę Chimeros akys. Atkreipiamas dėmesys į poeto vietą lietuvių poezijos istorijoje, kalbama apie jo kūrybos recepcijos raidą: poeto amžininkams jis buvo tradicinis išpažintinės lyrikos kūrėjas, dabar kritikos jis yra laikomas moderniosios lietuvių poezijos pradininku. Straipsnyje pabrėžiama moderniosios Aisčio poetikos ypatybės: ironija, keliabalsiškumas, transformacinis meninio vaizdo pobūdis, metaliteratūrinė tematika, komunikacijos problema. Iškeliama naujosios prancūzų poezijos įtaka, kalbama apie poeto pasaulėvaizdžio sąsajas su to meto Vakarų kultūros epocha, Otto Spenglerio įvardyta kaip „Vakarų saulėlydis“. Straipsnyje teigiama, kad daugelį Aisčio eilėraščių galima skaityti kaip kūrinius apie mergaitę, poeziją ir Lietuvą ir konkrečiomis interpretacijomis parodoma, kad neretai tą patį eilėraštį galima skaityti visais šiais kodais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Modernioji lietuvių poezija; Eilėraščio kodai.

ENThe article interprets the pre-war poetry of Aistis, paying much attention to his collection Extinguished Eyes of Chimera. The focus is on the role of the poet in the history of Lithuanian poetry as well as the development of his poetic reception: to the contemporaries of the poet, he was a creator of traditional confessional lyrics, but today he is perceived by the critics as a pioneer of modern Lithuanian poetry. The article highlights the modern characteristics of the creative work of Aistis such as irony, multivoicedness, transformational nature of artistic image, meta-literary topics, and communication problems. The article reveals the influence of modern French poetry and speaks of the relationship of the poetic viewpoint with the Western culture of the epoch that was named by Otto Spengler “The Sunset of the West”. The article holds the view that the majority of Aistis’ poems can be read as creative pieces about a girl, poetry and Lithuania, and it is evidenced with the help of individual interpretations that one and the same poem can be explained through all these codes.

Related Publications:
Meno tautiškumas : lietuvių estetinė mintis ketvirtajame XX a. dešimtmetyje / Pillė Veljataga. Estetikos ir meno filosofijos teritorijų kaita / sudarytojas Antanas Andrijauskas. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006. P. 173-179.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2901
Updated:
2013-04-28 15:44:30
Metrics:
Views: 33
Export: