Psychosemantics of management strategy notions by comprehensive school principals and vice principals.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Psychosemantics of management strategy notions by comprehensive school principals and vice principals
In the Journal:
Keywords:
LT
Mokykla / School; Ugdymas / Education; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTAutoriai parengė studiją apie paštu atliktą tyrimą, kuriuo buvo siekiama nustatyti vadovų daromas didžiausias mokyklų valdymo klaidas. Jo metu 187 mokyklų direktoriams ir direktorių pavaduotojams buvo išsiųstas atviro tipo klausimynas. Jame buvo pateiktas ir bendras klausimas, atskleidžiantis, kaip ir kuria kryptimi reikia tobulinti mokyklos valdymą. Klausimas buvo suformuluotas taip: „Gerbiamas vadove, Jūs suprantate mokyklos valdymo strategiją. Prašome pateikti savo nuomonę ir pasiūlymus apie mokyklos valdymo vystymą". Šiame straipsnyje pateikiama mokyklų vadovų atsakymų į pastarąjį klausimą analizė. 573 empiriniai pasisakymai kokybinės (hermeneutinės) turinio analizės pagalba buvo apibendrinti į 39 semantiškai homogenines kategorijas. Toliau buvo taikoma kiekybinė duomenų analizė. Taikant aprašomosios statistikos priemones, kategorijos buvo reitinguojamos pagal paminėjimo dažnumą. Taikant klasterinę analizę buvo tiriamas kategorijų taksonominis taisyklingumas, taikant koeficientus buvo tiriamas kategorijų struktūrinis taisyklingumas. Dažniausiai buvo minimos semantinės kategorijos, atsispindinčios tokiuose vadybos moksle ir praktikoje taikomuose terminuose, kaip demokratija, inovacijų diegimas, kvalifikacijos tobulinimas ir mokymasis, partnerystė. Šių terminų aliuzijos į šiuolaikines vadybos paradigmas nekelia abejonių. Galima konstatuoti, kad profesinėje mokyklų vadovų psichosemantinėje struktūroje vyrauja formalūs administravimo principai. Tyrimas taip pat atskleidė tam tikrą priešpriešą tarp sąvokų ir požiūrių. Hipotetinė prielaida, kad vadovai susies vadybos patobulinimo viziją su finansavimu, nepasitvirtino.Reikšminiai žodžiai: Psichosemantika; Mokyklų vadovai; Vadybos strategija; Edukaciniai tyrimai; Psychosemantics; School principals; Management strategy; Educational research.

ENThe basis of the study is a mail survey of a series of open type questions addressed to 187 school principals and vice principals in order to identify the most significant school management mistakes, made by them, and a question of general character clarifying how and in what direction school management should be improved. This article presents analysis of answers given by school authorities to the latter question. The question has been formulated in the following way: "Dear principal, you are aware of the school management strategy. Please, give your opinion and suggestions on school management development". 573 statements - answers have been received. By the means of qualitative (hermeneutic) content analysis the empirical statements have been generalized into 39 semantically homogeneous categories. Further, quantitative data analysis has been applied. Using means of descriptive statistics the categories have been rated according to the frequency they have been mentioned. Applying cluster analysis taxonomy regularities of the categories have been investigated, by means of factor analysis structural regularities of the categories have been investigated (i.e., structural regularities of the psychosemantic system). [From the publication]

ISSN:
0007-0637
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5659
Updated:
2020-07-22 17:27:44
Metrics:
Views: 18
Export: