Literatūros mokslo terminų antonimija 1922–1942 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Literatūros mokslo terminų antonimija 1922–1942 m
Alternative Title:
Antonymy of literary terms in 1922-1942
In the Journal:
Terminologija. 2006, 13, p. 134-148
Keywords:
LT
Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Kalbos kultūra / Language culture; Terminija / Terminology; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami antoniminiai terminai, vartoti 1922-1942 m. išleistuose svarbiuose literatūros teorijos ir visuotinės literatūros istorijos darbuose. Šis laikotarpis yra labai svarbus šiuolaikinės lietuvių literatūrologijos terminijos raidai. Straipsnio šaltiniai yra: K. Bizausko „Literatūros teorija“ (1922), M. Gustaičio „Stilistika“ (1927), J. Norkaus „Literatūros teorija“ (1930), V. Dubo „Įvadas į bendrąją literatūrą“ (1923) ir „Literatūros įvadas“ (1931), J. Ambrazevičiaus, J. Griniaus ir A. Vaičiulaičio „Visuotinė literatūra“ (1942, 2 d.). Literatūros mokslo terminijoje, be tikrųjų (savųjų) literatūros mokslo terminų (tragedija – komedija), antoniminiais ryšiais taip pat yra susiję bendrieji mokslo (indukcija – dedukcija) ir meno (realus fonas – fantastinis fonas) terminai, kalbotyros (ilgas skiemuo – trumpas skiemuo) terminai ir kt. – neatsiejama literatūros mokslo terminijos dalis. Atsižvelgiant į reikšmę antoniminiai literatūrologijos terminai priklauso skirtingoms terminų grupėms, pvz., ypatybių pavadinimai, raiškos priemonių ir teksto vienetų pavadinimai, kūrinių dalių įvardijimai, vyksmų pavadinimai ir kt. [...]. [versta iš angliškos santraukos]Reikšminiai žodžiai: Antonimija; Kalbos kultūra; Lietuvių literatūros mokslo terminologija; Literatūros mokslas; Literatūros mokslo teorija; Literatūros terminija; Literatūros terminų antonimija; Terminija; Antonyms; Antonymy of literary terms; Language culture; Literary terms; Literature; Lithuanian terminology of literary science; Terminology; Theory of literature.

ENThe article deals with the antonymic terms which were extracted from important works on the theory of literature and history of universal literature published in 1922-1942. That period is an important stage of the development of present-day Lithuanian terminology of literary science. The sources of the article are following: Literatūros teorija (The Theory of Literature) (1922) by K. Bizauskas, Stilistika (Stylistics) (1927) by M. Gustaitis, Literatūros teorija (The Theory of Literature) (1930) by J. Norkus, Įvadas į bendrąją literatūrą (An Introduction to Universal Literature) (1923) and Literatūros įvadas (An Introduction to Literature) (1931) by V. Dubas, Visuotinė literatūra (Universal Literature) (1942, 2 volumes) by J. Ambrazevičius, J. Grinius, A. Vaičiulaitis. Not only "real" literary terms (tragedija 'tragedy' - komedija 'comedy') are antonymous, but also general terms of science and art (indukcija 'induction' - dedukcija 'deduction'; realus fonas 'realistic background' - fantastinis fonas 'fantastic background') and some terms of related subject fields such as linguistics (ilgas skiemuo 'long syllable' - trumpas skiemuo 'short syllable'), aesthetics (grožybė 'beauty' - biaurybė 'nasty') etc which make the integral part of literary science. In respect of meaning antonymic literary terms belong to different groups of terms for instance names of features names of the means of expression names of the elements of text names of the parts of writings names of actions etc. [...]. [From the publication]

ISSN:
1392-267X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56414
Updated:
2019-01-16 19:13:07
Metrics:
Views: 25    Downloads: 6
Export: