J. Balčikonio kalbotyros terminų antonimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
J. Balčikonio kalbotyros terminų antonimai
Alternative Title:
Antonyms of Juozas Balčikonis terms of linguistics
In the Journal:
Terminologija. 2001, 8, p. 65-75
Keywords:
LT
Balčikonis (1885–1969); Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Kalbos kultūra / Language culture; Terminija / Terminology; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami J. Balčikonio raštuose vartoti terminai antonimai. Šių terminų reikšmės priešingybė yra kuriama dviem būdais – leksiniu ir darybiniu. Leksiniai antonimai yra sudaryti pasitelkus priešingos leksinės reikšmės žodžių šaknis. Išskirtina savarankiška grupelė terminų, kurie turi antoniminę termininę, o ne leksinę reikšmę. Jų reikšmės priešybė raiškoje neatsispindi. Daugiausia antonimų terminijoje yra sudaryta žodžių darybos priemonėmis. Leksiniai antonimai J . Balčikonio terminijoje sudaro 40,28 proc. visų antonimų. Jais laikomos tos terminų poros, kurios yra sudarytos iš priešingos leksinės reikšmės žodžių (balsio ilgumas – balsio trumpumas; didžioji raidė – mažoji raidė). Darybiniai antonimai sudaro 44,44 proc. analizuojamų antonimų. Jie turi bendrą šaknį, o priešingą reikšmę suteikia darybos elementai – dažniausiai priešdėliai. Išskiriami priešdėlių ne-, be- ir kt. antonimai, taip pat terminai su antoniminės reikšmės šaknimis. Paskutinę J . Balčikonio terminijos antonimų grupę sudaro terminai, kurie yra priešinami savo terminine reikšme. Šie terminai yra sudaryti su skirtingos reikšmės šaknimis, tačiau bendrojoje leksikoje jų reikšmės nėra priešingos. Šie terminai antoniminį santykį įgyja tik kalbotyros terminų sistemoje. Jie žymi dichotominiu principu skiriamas sąvokas (akūtas – cirkumfleksas; įvardžiuotinis būdvardis – paprastasis būdvardis). Aptartieji antonimai yra šiek tiek artimi kontekstiniams antonimams. Būtent ši terminų antonimų rūšis yra ta atrama, kuri leidžia kalbėti apie specifinę antonimijos, kaip semantinės kategorijos, raišką terminijoje.Reikšminiai žodžiai: Antonimai; Balčikonis (1885–1969); Daryba; Kalbos kultūra; Kalbotyros terminai; Kalbotyros terminija; Terminologija; Žodžių daryba; Antonyms; Balčikonis (1885–1969); Linguistic terms; Lithuanian; Standard language norms; Terminology; Terms of linguistics; Word formation.

ENThis paper deals with antonyms of terms of linguistics used in Juozas Balčikonis works. The material for investigation was taken from Balčikonis' "Rinktiniai raštai" and from manuscript of the translation of Jan Otrebski' "Lietuvių kalbos gramatika". Investigation of 142 pairs of antonyms in the system of terms of linguistics showed that they had been created cither in a lexical or derivational way. Amongst investigated terms derivational antonyms are more frequent (44 percent of all antonyms). The opposite meaning is given by prefixes, less frequently - by roots of compound terms. Lexical antonyms are almost similarly frequent - they make 40 percent of antonyms. They mark concepts which are distinguished by dichotomy principle (con­nected in the relationship of contradictory opposite) either by limiting concepts of the field of terms (connected in the relationship of contrary opposite). Antonyms of terminological meaning should also be mentioned (15 percent). Such antonyms are separated only in the terminological system, because their contrast is created not by the lexical, but by the terminological meaning. Usually they note concepts that are opposed to each other. [text from author]

ISSN:
1392-267X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36689
Updated:
2018-12-17 10:55:00
Metrics:
Views: 24    Downloads: 4
Export: