The Impact of Vilnius city on the transformation trends of the sparsely populated EU East border region

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Impact of Vilnius city on the transformation trends of the sparsely populated EU East border region
Alternative Title:
Vilniaus miesto plėtra – kaitos tendencijos retai gyvenamame ES rytinio paribio regione
In the Journal:
Etniškumo studijos. 2013, Nr. 2, p. 49-68. Etniškumas Pietryčių Lietuvoje: tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių socialinių procesų
Keywords:
LT
Pietryčių Lietuva; Retai gyvenamas regionas; Socio-ekonominė raida; Socioekonominis vystymasis; Vilniaus miesto regionas.
EN
Socio-economic development; Socioeconomic development; South East Lithuania; South-eastern Lithuania; Sparsely populated region; Vilnius city region.
Summary / Abstract:

LTPolitinės ir su jomis susijusios ekonominės reformos ir natūralūs miestų kaitos procesai lėmė intensyvią teritorinę Vilniaus miesto kaitą, kuri reiškiasi ir itin sparčia urbanizuotos teritorijos plėtra, apimančia net teritorijas, esančias už administracinių miesto ribų. Ši plėtra vyksta daugianacionaliniame regione, kurio gyventojų tautinė sudėtis, taip pat ir socialinė struktūra iš esmės skiriasi nuo esamos Vilniaus miesto. Dėl miesto plėtros keičiasi ne tik gyventojų skaičius, socialinė struktūra, bet ir tautinė sudėtis. Tai gali kelti įvairių socialinių įtampų regione. Šiuo metu tokia gyventojų kaita sparčiausiai vyksta teritorijose šalia miesto administracinių ribų, bet kaitos požymių yra ir toliau nuo Vilniaus esančiose savivaldybėse. Šį daugianacionalinį regioną, kuriame vyrauja lenkų tautybės gyventojai, galima bent iš dalies laikyti istoriniu Vilniaus miesto regionu, nes būtent miestas buvo vienas svarbiausių tokios etninės sudėties susiformavimo ir plėtros šaltinių. Šiuo metu vyksta priešingas procesas, kai lietuvių tautybės gyventojai, migruodami į miesto priemiesčius, keičia Pietryčių Lietuvos gyventojų tautinę sudėtį. Pagrindinis skirtumas yra tas, kad šiuo atveju būtent migracija, o ne kultūros reiškinių difuzija yra pagrindinė tokios kaitos priežastis, todėl yra didesnė socialinių konfliktų tikimybė. Spartus miesto ekonomikos vystymasis taip pat ėmė daryti įtaką ekonominiams procesams regione. Šiuo metu akivaizdi miesto įtaka ekonominiams procesams apima platesnes teritorijas nei su suburbanizacija susiję procesai. Ekonominės įtakos zona iš esmės sutampa su Pietryčių Lietuva dažnai vadinamu daugianacionalinės sudėties regionu. Tokia ekonominės įtakos zona daugiausia būna susijusi su švytuoklinėmis migracijomis, ekonominių veiklos rūšių suburbanizacija ir intensyviais prekių ir paslaugų mainais.Tai zona, kurioje socialinės struktūros kaitos procesai, susiję su miesto vystymusi, jau vyksta arba turi didžiausią potencialą prasidėti artimiausiu metu. Šiuo metu tokiu Vilniaus miesto ekonominiu funkciniu regionu galima laikyti visas Vilniaus apskrities savivaldybes, išskyrus Ukmergės savivaldybę. Dėl tokios miesto įtakos arčiausiai miesto esančios savivaldybės vystėsi sparčiau, nei vidutiniškai augo šalies ūkis, ir nebėra tarp vargingiausių šalies savivaldybių. Fizinių asmenų pajamų mokesčių perskirstymo duomenys taip pat rodo, kad Vilnius yra svarbiausia darbo vieta ne tik miesto, bet ir gretimų teritorijų gyventojams. Jis tapo vienu svarbiausiu aplinkinių savivaldybių biudžetų pajamų šaltiniu bei pagrindiniu jų ekonominio vystymosi veiksniu. [Iš leidinio]

ENThis paper analyses the general trends of the socio-economic development of the multicultural Vilnius city region. It is located in South-East Lithuania, which stands out as the poorest area of Lithuania in terms of its socio-economic situation. Moreover, in a broader context, Vilnius city region is also located in the middle of the international Central European region, which is often perceived as one of the most “depressed” areas of the contemporary EU. Together with the systemic reforms of the early 1990s the profound economic and social changes have started, in which the Vilnius city region has been experiencing one of the most significant transformations throughout Lithuania. It is obvious that at present the main factor of the intense development of South-East Lithuania is the presence of Vilnius city. It has been growing very fast during the recent decades, thus a significant impact on the population structure and the economy of the surrounding areas has been made. The main questions of this paper are: what is the effect of Vilnius’ development on the surrounding region and how profound this impact is. The process of transformations of the rural area into the urban one, changes of the population structure, ethnic landscape and economic processes are of greatest concern in the given paper. The Vilnius city region is the area of very dynamic changes, where socio-economic tension of various kinds is almost inevitable, while the means of planning and sustainable development are quite limited. [From the publication]

ISSN:
1822-1041
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56392
Updated:
2020-11-25 16:45:44
Metrics:
Views: 6    Downloads: 4
Export: