The Sprawl of Vilnius city – some consequences of rural – urban transformations

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Sprawl of Vilnius city – some consequences of rural – urban transformations
Alternative Title:
Vilniaus miesto plėtra – kai kurios kaimiškų teritorijų transformacijų pasekmės
In the Journal:
Geografijos metraštis [Annales Geographicae. Geographical Yearbook]. 2011, 43/44, p. 108-115
Keywords:
LT
Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Miesto rajonas; Miesto regionas; Miesto transformacijos; Transformacijos; Urbanistinis regionas.
EN
City region; City; Urban region; Urban transformations.
Summary / Abstract:

LTPer pastaruosius du dešimtmečius Vilniaus miesto plėtra vyko labai sparčiai keisdama tiek vidines miesto erdves, tiek jo apylinkes. Šių procesų pasekmėje susiformavo Vilniaus miesto regionas – miestietiška erdvė, kelis kart didesnė už buvusiąją iki reformų pradžios. Tokia miesto erdvės plėtra nevyko tuščioje vietoje, todėl negalėjo vykti be didesnės ar mažesnės sankirtos su esamomis socialinėmis struktūromis. Būtent daugiausia kaimiško regiono erdvės virsmo Vilniaus miesto dalimi procesas ir yra svarbiausias šio straipsnio objektas. Šio darbo tikslas – nustatyti esmines Vilniaus miesto regiono teritorijos plėtros keliamas pasekmes akcentuojant iškylančias problemas. Miesto plėtros zona yra ta vieta, kur susiduria dvi iš esmės skirtingos visuomenės. Dažniausiai jauna, pasiturinti, daugiausia lietuviška miestietiška erdvė veržiasi į konservatyvesnę neturtingesnę, daugiausiai lenkiškos savimonės kaimišką struktūrą. Skirtingos visuomenės turi skirtingus poreikius, prioritetus, vertybių sistemas, todėl tam tikras konfliktas neišvengiamas. Tokiomis sąlygomis miesto plėtra grasina tradicinėms bendruomenėms ir jų valdžios struktūroms, formuojamoms ir priklausančioms nuo tradicinių gyventojų. Miesto erdvės plėtros arba kaimiškų teritorijų transformacijos į miestietiškas keliamos problemos dažniausiai sprendžiamos plečiant miesto administracines ribas, tačiau pati transformacija retai kada būna pilna. Miesto ir kaimo struktūros kartu egzistuoja ilgą laiką, todėl bent dalis visuomenės yra valdoma „svetimomis“ rankomis. Naujų mažesnių savivaldybių steigimas tokiu atveju būtų optimalesnis tokių problemų sprendimo būdas. Miesto plėtrai didelę neigiamą įtaką daro ir egzistuojanti savivaldybių biudžetų formavimo tvarka, stabdanti ūkio plėtrą jose, nes savivaldybėms reikia mokesčių mokėtojų, o ne verslo.Gyventojų pajamų mokestis, paskirstomas tolygiai pagal užimtą darbo ir gyvenamąją vietą būtų žymiai optimalesnis. Egzistuojanti šalies administracinio valdymo, o tuo pačiu ir planavimo sistema nesudaro gerų prielaidų valdyti visuomeninių teritorinių sistemų, apimančių daugiau nei vieną savivaldybę. Prielaidų, kad situacija artimiausiu metu pasikeis ir Vilniaus miesto bei aplinkinių savivaldybių veiksmai bus koordinuojami ir planuojami sistemingai, beveik nėra. Miesto plėtra ir toliau neišvengiamai vyks, bet ji vyks stichiškai, keldama tiek socialines, tiek ekonomines, tiek ekologines problemas. [Iš leidinio]

ENThe aim of the paper is to establish interconnections of development of Vilnius and surrounding rural region. The city has been developing and sprawling very fast during recent years. The revelation of actual characteristics and main factors of spatial fluctuations of the city is most important task of the paper. How development of Vilnius is affected by the trends in surrounding region and how development of the city impacts social and economic processes in surrounding area are among main questions to be answered. Process of transformation of rural Polish speaking area into the mostly Lithuanian urban region has its physical and mental dimensions. Both structures, urban and rural, coexist together on the same space and in such situations some conflict is almost inevitable. The establishment of possible ways of prospective development of the region is final goal of the research. [From the publication]

ISSN:
0132-3156; 2335-8610
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/59931
Updated:
2021-03-10 18:12:44
Metrics:
Views: 11    Downloads: 1
Export: