The Sprawl of Vilnius city – establishment and analysis of growing urban region

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
The Sprawl of Vilnius city – establishment and analysis of growing urban region
Alternative Title:
Vilniaus miesto plėtra – urbanistinio regiono nustatymas ir įvertinimas
In the Journal:
Geografijos metraštis [Annales Geographicae. Geographical Yearbook]. 2011, 43/44, p. 96-107
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Miestas; Miesto rajonas; Miesto regionas; Pokomunistinis miestas; Postkomunistiniai miestai; Urbvanistinis regionas; City; City region; Post-communist cities; Urban region.
Keywords:
LT
Miestai ir miesteliai / Cities and towns.
EN
City region; City; Post-communist cities; Urban region.
Summary / Abstract:

LTPolitinės ir su jomis susijusios ekonominės reformos bei natūralūs miestų kaitos procesai sąlygojo gana intensyvias teritorines Vilniaus miesto transformacijas, kurios pasireiškė dvejomis kryptimis: 1) senosios urbanistinės struktūros kaita ir 2) miesto plėtra. Būtent naujų teritorijų įsisavinimas ir Vilniaus įtakos plėtra už administracinių miesto ribų lėmė gana ryškaus urbanistinio regiono susiformavimą. Straipsnyje pristatoma miesto regiono koncepcija, nagrinėjamos Vilniaus miesto plėtros problemos. Šio darbo tikslas - nustatyti bendrąsias teritorines Vilniaus miesto regiono vystymosi tendencijas. Tyrime analizuojami įvairūs statistiniai rodikliai, didelę reikšmę darbo rezultatams turi lauko tyrimų metu sukaupti duomenys. Visa tai padėjo nustatyti sąlygines funkciškai vieningos teritorinės sistemos – Vilniaus miesto regiono – ribas. Taip pat aptariama šių ribų išskyrimo problematika, jų kaitą lemiantys veiksniai. Numatomos tolimesnės regiono vystymosi perspektyvos. Miestai kartu su juos supančiomis erdvėmis formuoja tam tikrą teritorinę hierarchinę struktūrą. Nors regiono koncepcija sufleruoja, kad griežtos regionų bei juos sudarančių hierarchinių lygmenų ribos neegzistuoja, tačiau tam tikrų sąlyginių zonų buvimą patvirtina įvairūs rodikliai: švytuoklinės migracijos srautų kryptys ir intensyvumas, suburbanizacijos laipsnis, žemės kainos. Regiono hierarchinė struktūra atskleidžia miesto įtakos intensyvumą aplinkinių teritorijų ekonominei, socialinei, kultūrinei ir kt. sandarai. Nustatytos Vilniaus miesto regiono ribos atspindi bendras šios teritorijos vystymosi tendencijas, miesto esamą įtaką ir įtakos potencialą.Nors tai yra nepastovūs fiziniai parametrai, kurie svyruoja priklausomai nuo ekonominių ir kt. sąlygų, tačiau svarbu suprasti tokių teritorinių sistemų funkcionavimo ypatumus ir vykdyti atitinkamą teritorinę politiką. [Iš leidinio]

ENThe aim of the paper is to establish general trends of the development of Vilnius. The city has been growing very fast during recent years but actual scale of such process and its consequences are not established. The revelation of actual characteristics and main factors of spatial fluctuations of the city is most important task of this research. How development of Vilnius is affected by the situation in surrounding region and how it could be established were the central questions of the research. Process of transformations of rural area into the urban one is of great concern among geographers, because this is an area of the most dynamic changes, where various socio-economical tensions are almost inevitable, while rational planning and sustainable development of such areas are quite limited. [From the publication]

ISSN:
0132-3156; 2335-8610
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/59930
Updated:
2021-03-10 18:13:38
Metrics:
Views: 21    Downloads: 3
Export: