Sudėtiniai sąlygos sakiniai Mikalojaus Daukšos ir Konstantino Sirvydo raštuose : (lyginamoji analizė)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sudėtiniai sąlygos sakiniai Mikalojaus Daukšos ir Konstantino Sirvydo raštuose: (lyginamoji analizė)
Keywords:
LT
K. Sirvydas; Mikalojus Daukša; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Morfologija / Morphology; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts.
Summary / Abstract:

LTTyrimu siekiama nustatyti M. Daukšos „Katekizme“ ir „Postilėje“ bei K. Sirvydo „Punktuose sakymų“ (toliau – PS) vartojamų sąlygos sakinių sandaros skirtumus bei jų šalutiniam dėmeniui prijungti vartojamų jungtukų santykį su atitinkamais dabartinėje lietuvių kalboje vartojamais hipotaktiniais jungtukais. Autoriams bendri yra 7 sąlygos reikšmės jungtukai: jei, jeigi, jeigu, kad, jei...tad, jei...tai ir kad...tad. PS sąlygos sakinių šalutiniai dėmenys dažniausiai jungiami ir dabartinei lietuvių kalbai įprastais jungtukais jei, bei, kad, taip pat poriniu jungtuku jei...tai. Poriniai jungtukai jei...tadu, kad...tad skiriasi tik antrąja jungtuko dalimi einančiu prieveiksmiu kada. Prijungiamaisiais jungtukais daug labiau skiriasi Daukšos raštų sudėtiniai sąlygos sakiniai. Klausiamosios postpozicinės dalelytės gu vartojimas sąlygos jungtuko reikšme aiškiai rodo sąlygos sakinių kilmę iš klausiamųjų sakinių. Sąlygos reikšmę čia sporadiškai turi ir jungtukai jeib, neg...tad bei idant. Gana plačiai Daukša vartojo jungtuko jei sudėtinius variantus jeig, jeigi, jeigu. lš jų dabartinei lietuvių kalbai būdingas tik jeigu. Iš 29 sąlygos sakinių modelių tik 13 yra bendri abiem autoriams. Jų skirtumus daugiausia lemia sakinių šalutiniam dėmeniui prijungti vartojamų jungtukų formų skirtybės. Dalelytė gu Daukšos raštų sąlygos sakiniuose atlieka prijungiamojo jungtuko arba porinio jungtuko pirmosios dalies funkciją. Tokia sakinių sandara nebūdinga PS. Daukšos ir Sirvydo sąlygos sakiniuose tariniais einančių veiksmažodžių morfologinė raiška iš esmės tokia pat kaip ir dabartinėje lietuvių kalboje.Reikšminiai žodžiai: Jungtukai; K. Sirvydas; M. Daukša; Morfologinės formos; Sakinių modeliai; Senieji raštai; Sintaksė; Sudėtiniai sąlygos sakiniai; Compound conditional sentences; Conjunctions; K. Sirvydas; M. Daukša; Morphological forms; Old writings; Sentence models; Syntax.

ISBN:
9986668700
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55773
Updated:
2019-01-25 18:13:38
Metrics:
Views: 53
Export: