Tikslo, sąlygos ir nuolaidos šalutiniai sakiniai XVI-XVII a. Mažosios Lietuvos autorių raštuose : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tikslo, sąlygos ir nuolaidos šalutiniai sakiniai XVI-XVII a. Mažosios Lietuvos autorių raštuose: disertacija
Alternative Title:
Subordinate Sentences of Purpose, Condition and Concession in Writings of Writers of Lithuania Minor in 16th-17th Centuries
Publication Data:
Kaunas, 2002.
Pages:
166 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2002. Bibliografija.
Keywords:
LT
17 amžius; 16 amžius.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje tiriamos XVI-XVII a. Mažosios Lietuvos autorių raštuose esančių sudėtinių tikslo, sąlygos ir nuolaidos sakinių sandaros ypatybės. Tačiau šis darbas skirtas ne vien minėtų rūšių sakinių šalutiniams dėmenims prijungti vartojamų hipotaktinių jungtukų, bet ir kitų jiems būdingų požymių tyrimui: čia dar nustatoma vyraujanti tikslo, sąlygos bei nuolaidos sakinio šalutinio dėmens pozicija pagrindinio dėmens atžvilgiu, išskiriami tų sakinių modeliai ir aprašoma dėmenų tariniais einančių veiksmažodžių morfologinė raiška. Tyrimo tikslai – 1) ištirti XVI-XVII a. Mažosios Lietuvos autorių raštuose paliudytus tikslo, sąlygos ir nuolaidos sakinius ir nustatyti ne tik jų šalutiniams dėmenims prijungti vartojamų hipotaktinių jungtukų pasiskirstymą, bet ir tų sakinių modelius, būdingus gyvajai to meto lietuvių kalbai; 2) naudojantis gautais tyrimo rezultatais palyginti XVI a. lietuvių kalboje vartotų minėtų rūšių sakinių modelius su atitinkamų dabartinės lietuvių kalbos sakinių modeliais. Medžiaga šiam darbui surinkta iš visų svarbiausių XVI-XVII a. Mažosios Lietuvos autorių ir jų raštų: Martyno Mažvydo, Baltramiejaus Vilento, Jono Bretkūno, Simono Vaišnoro, Mikalojaus Daukšos, Konstantino Sirvydo.

ENThe thesis presents the analysis of composition peculiarities of the composite purpose, condition and concession sentences in writings of authors of Lithuania Minor in the 16th-17th centuries. However, this work is dedicated not only to the analysis of hypotactic conjunctions used to connect subordinate parts of sentences mentioned above, but to the analysis of their other features too: a dominant position of the subordinate component of purpose, condition and concession in relation to the main sentence is determined; models of those sentences are distinguished; and the morphological expression of verbs functioning as predicates in those sentences is described. The purposes of the analysis are the following: 1) to analyse subordinate sentences of purpose, condition and concession in writings of authors of Lithuania Minor in the 16th-17th centuries, and to determine the distribution of hypotactic conjunctions used to connect subordinate parts of those sentences as well as models of those sentences that were characteristic of the Lithuanian language of those days; 2) using the results of the analysis, to compare sentence models used in the Lithuanian language of the 16th century with corresponding sentence models of the contemporary Lithuanian language. The material was gathered from writings of all writers of Lithuanian Minor in the 16th-17th centuries: Martynas Mažvydas, Baltramiejus Vilentas, Jonas Bretkūnas, Simonas Vaišnoras, Mikalojus Daukša, Konstantinas Sirvydas.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11320
Updated:
2022-02-07 20:08:53
Metrics:
Views: 25
Export: