Anger is a Fluid in a Container: the Conceptual Metaphor in English and Lithuanian and its Translation

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Anger is a Fluid in a Container: the Conceptual Metaphor in English and Lithuanian and its Translation
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2006, t. 1, p. 138-147
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tema – pykčio konceptualizavimas per metaforą pyktis yra skystis talpykloje lietuvių ir anglų kalbose ir šios metaforos vertimo ypatumai. Buvo išnagrinėta 600 pavyzdžių iš abiejų kalbų tekstynų ir grožinės literatūros vertimų. Konceptualiosios metaforos teorijos pagrindu atlikta pavyzdžių analizė leidžia teigti, kad pyktis gali būti konceptualizuojamas per ištakų sritį skystis talpykloje tiek lietuvių, tiek anglų kalboje. Ši konceptualioji metafora leidžia apibūdinti pačius įvairiausius šios emocijos aspektus: pykčio intensyvumą, pavojingumą, atsiradimą ir išnykimą. Pykčio nebuvimas metaforiškai siejamas su žema skysčio temperatūra, su nejudria skysčio būsena. Didėjant pykčio intensyvumu, kyla skysčio lygis: stiprus pyktis gali „pradėti garuoti“, o „išgaravus“, dingsta ir pats pyktis; smarkus pyktis padidina spaudimą talpyklos viduje, kartais ją susprogdindamas; kai pyktis pasiekia aukščiausią tašką, skystis pasiekia 100 laipsnių temperatūrą – jis užverda. Pyktis pasišalina taip pat skysčio pavidalu – per ašaras; lietuvių kalboje dar aptinkama ir rasos metafora. Pykčio „kiekybinė“ skalė svyruoja nuo lašelio (ašaros, rasos) iki bangos, jūros, potvynio. Įdomu, kad anglų kalboje nepastebima tiesioginės priklausomybės tarp pykčio intensyvumo ir skysčio kiekio, kaip lietuvių kalboje. Anglų kalboje daugiau metaforų, apibūdinančių skystį kaip verdantį vandenį. Pykčio konceptualizacija gretinamose kalbose per ištakų sritį skystis talpykloje yra gana panaši, skiriasi tik niuansai, todėl nepastebėta ir ypatingų vertimo skirtumų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Konceptualioji metafora; Emocijų konceptai; Pykčio konceptas; Conceptual metaphor; Emotion concepts; The concept of anger.

ENThe subject of the article is conceptualization of anger through the metaphor of “liquid in a vessel” both in Lithuanian and English languages and the article discusses the peculiarities of translation of the metaphor. 600 examples from textbooks of both languages and translations of fiction were examined. The analysis of the examples, performed on the basis of the conceptual metaphor theory allows for stating that anger can be conceptualized through the area of origins of the metaphor “liquid in a vessel” both in Lithuanian and in English languages. The conceptual metaphor allows for characterization of the most diverse aspects of the emotion: intensity, severity, emergence and disappearance of anger. Absence of anger is metaphorically related with low temperature of the liquid or still state of the liquid. As the intensity of anger grows, the level of the liquid also increases: strong anger can begin to “steam”, and after “the steam is let out”, the anger is also gone; intensive anger increases the pressure inside the vessel and sometimes blows it up; when the anger reaches the highest level, the liquid reaches the boiling point. Anger disappears also in the state of liquid – through tears; in the Lithuanian language the metaphor of dew is also found. The “quantity” scale of anger fluctuates from a drop (a tear or a drop of dew) to a wave, sea or flood. It is worth noting that in the English language no direct dependence of intensity of anger on the amount of liquid is noticed, differently from the Lithuanian language. The English language has more metaphors, characterizing the liquid as boiling water. Conceptualization of anger in the compared languages through the metaphor of “liquid in a vessel” is quite similar, only certain nuances are different, therefore no special differences in translations can be noticed.

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4006
Updated:
2018-12-20 23:08:57
Metrics:
Views: 43    Downloads: 6
Export: