Lietuvių kultūrinis gyvenimas Mintaujoje : O. Pleirytė, J. Tumas, J. Lindė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kultūrinis gyvenimas Mintaujoje: O. Pleirytė, J. Tumas, J. Lindė
Keywords:
LT
Academia Petrina; Biografija; J.Lindė-Dobilas; Juozas Tumas-Vaižgantas; Kazys Puida; Lietuvių diaspora Latvijoje; Lietuvių rašytojai; Marija Oginskienė; Mintauja; Ona Pleirytė-Puidienė; Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė, 1904-1914.
EN
Academia Petrina; Biography; J.Lindė-Dobilas; Juozas Tumas-Vaižgantas; Kazys Puida; Lithuanian Diaspora in Latvia; Lithuanian Writers; Marija Oginskienė; Mitau; Mitau (Jelgava); Ona Pleirytė-Puidienė; Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė.
Summary / Abstract:

LTDarbe aprašomas lietuvių gyvenimas Latvijos mieste Mintaujoje ( Jelgavoje) XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pradžioje. Teigiama, kad tuo metu šiame mieste gyveno, studijavo ir dirbo daug lietuvių. Aprašoma miesto kūrimosi istorija, ekonominis ir kultūrinis jo gyvenimas. Pažymima, kad miestui pradžią davė pilis, kurią 1226 m. Lielupės saloje pastatė Kalavijuočių ordino riteriai, o 1345 m. nusiaubė lietuvių kariuomenė, vadovaujama didžiojo kunigaikščio Algirdo. Oficialiais duomenimis, 1887 m. Mintauja turėjo per 27 tūkstančius gyventojų, iš jų 359 buvo lietuviai. Pažymima, kad Rusijos imperijos 1897 metų gyventojų surašymo duomenimis visoje Kuršo gubernijoje gyveno apie 18 000 lietuvių. Tačiau autorius cituoja A. Rimkos duomenis, kad Kurše galėjo gyventi apie 90 000 lietuvių, nes minėto surašymo metu daug lietuvių katalikų buvo užrašyti lenkais, o lietuviai reformatai buvo palaikyti latviais. Pažymima, kad Kuršo gubernijos gimnazijoje oficialiais duomenimis 1890 m. rudenį mokėsi 134 lietuviai. Jau 1890 m. Mintaujos moksleiviai lietuviai įkūrė slaptą patriotinę „Kūdikio" draugiją, kuri vėliau virto literatų kuopele ir nuo 1900 m. gavo Vinco Kapso draugijos vardą. 1894 m. Mintaujoje įvyko septintasis varpininkų suvažiavimas. Pabrėžiama, kad jis vyko Jono Jablonskio namuose, kurie 1889-1896 m. tapo visos Mintaujos lietuvių inteligentų centru. Didžiausioji darbo dalis skirta lietuvių rašytojos Onos Pleirytės Puidienės, pasirašinėjusios Vaidilutės slapyvardžiu, J. Tumo-Vaižganto ir Julijono Lindės -Dobilo gyvenimui ir veiklai šiame mieste.

ENThe works describes the life of Lithuanians in the Latvian city of Mitau (Jelgava) in the late 19th - early 20th c. Many Lithuanians are said to have lived, studied and worked in this city during that time. The history of the city’s establishment is detailed, as is its economic and cultural life. It is noted that the city’s foundation was given impetus by a castle that was built on an island of the Lielupe by the Livonian Knights in 1226, and devastated by the Lithuanian army, led by Grand Duke Algirdas, in 1345. According to official data, Mintau had over 27,000 inhabitants in 1887, of which 359 were Lithuanians. It is noted according to data of the Russian Imperial Census of 1897, there were approximately 18,000 Lithuanians living in the entire Governorate of Courland. However, the author cites Albinas Rimka’s data that there could have been 90,000 Lithuanians living in Courland because during the aforementioned census, many Lithuanian Catholics were recorded as Poles, and Lithuanian Reformists were taken to be Latvian. It is noted that 134 Lithuanians were officially enrolled at the Courland Governorate Gymnasium in autumn 1890. In 1890, the Lithuanian students in Mintau had already established Kūdikis ("Baby") - a secret patriotic society which later turned into a literary circle and was renamed as the Vincas Kapsas Society in 1900. The 7th Bell-Ringer Convention took place in Mintau in 1894. It is emphasized that this took place at the home of Jonas Jablonskis, which became a centre for Lithuanian intellectuals from all of Mintau in 1889-1896. The largest portion of the work is dedicated to the life and activities of Lithuanian writers Juozas Tumas-Vaižgantas, Julijonas Lindė-Dobilas, and Ona Pleirytė-Puidienė, who wrote under the pen name Vaidilutė, in this city.

ISBN:
9955475374
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39880
Updated:
2013-04-29 00:36:19
Metrics:
Views: 10
Export: