Aspect of life quality in secondary socialization: experience of learners’ parents

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Aspect of life quality in secondary socialization: experience of learners’ parents
Alternative Title:
Gyvenimo kokybės aspektas antrinės socializacijos erdvėje: mokinių tėvų patirtys
In the Journal:
Pedagogika. 2014, 116, p. 159-169
Keywords:
LT
Mokykla / School; Sveikata / Health; Šeima / Family; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis mokinių tėvų patirtimi, analizuojama, kaip antrinės socializacijos erdvėje atsispindi gyvenimo kokybės aspektas. Tyrimas atliktas 2012 m. žiemą–pavasarį. Tyrimo geografija – visi šalies regionai. Imties tūris – 502. Tyrimo objektas: mokinių tėvų (globėjų) patirtys gyvenimo kokybės aspektu. Tyrimo dalykas: bendrojo lavinimo mokykloje besimokančių mokinių tėvų (globėjų) savo gyvenimo kokybės vertinimai. Tyrimo tikslas – atskleisti, kaip mokinių tėvai (globėjai) vertina savo gyvenimo kokybę. Tyrimo uždaviniai: 1) atskleisti, kaip mokinių tėvai (globėjai) vertina asmeninius pasiekimus gyvenime; 2) identifikuoti veiksnius, ryškiausiai lėmusius tėvų, auginančių mokyklinio amžiaus vaikus, gyvenimo kokybę; 3) atskleisti išsimokslinimo vietą individo antrinės socializacijos erdvėje. Tyrimu atskleista, kad kas antras respondentas yra patenkintas savo pasiekimais gyvenime, beveik kas trečias – pasiekęs tai, ką galėjo pasiekti; mokinių tėvai, savo gyvenimo kokybę visų pirma linkę sieti su sveikata, materialine padėtimi, sėkminga santuoka, profesija, santykiais su artimaisiais bei vaikų pasiekimais. Antrinės socializacijos erdvėje svarbus išsimokslinimo / išsilavinimo kaip vertybės vaidmuo: didžioji dalis respondentų (~80 proc.) nurodė, kad aukštesnis išsimokslinimas tikrai (tikriausiai) galėtų pagerinti jų gyvenimo kokybę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Antrinė socializacija; Gyvenimo kokybė; Sveikata; Suaugusiojo amžiaus tarpsnis; Mokinių tėvai; Mokykla; Secondary socialization; Life quality; Health; Period of adulthood; Learners’ parents; School.

DOI:
10.15823/p.2014.055
ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55162
Updated:
2018-12-17 13:49:56
Metrics:
Views: 21
Export: