Regioninė tematika lietuvių akademinės muzikos kūriniuose: kompozitoriaus kilmės ir vaizduojamo regiono sąsajos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Regioninė tematika lietuvių akademinės muzikos kūriniuose: kompozitoriaus kilmės ir vaizduojamo regiono sąsajos
Alternative Title:
Regional theme in the opuses of Lithuanian academic music: the correlation between the composer's origin and the regions represented
In the Book:
Vėliau paskelbta knygoje: Etninės ir šiuolaikinės kultūros ženklai akademinėje muzikoje / Virginija Apanavičienė. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2014, t. 19, p. 261-274. Regionas: istorija, kultūra, kalba
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kilmė; Kompozitorius; Kūrinys; Lietuvių akademinė muzika; Regionas; Composer; Lithuanian academic music; Lithuanian art music; Opus; Origin; Region.
Keywords:
LT
Kilmė; Kompozitorius; Kūrinys; Muzika / Music; Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy.
Summary / Abstract:

LTRegioniškumas lietuvių kompozitorių programinės, sceninės muzikos kūryboje ryškėja nuo XX. a. 8-ojo dešimtmečio iki XXI a. 1-ojo dešimtmečio vidurio, kai 2004 m. Lietuva tampa ES nare. Gvildenant lietuvių akademinėje muzikoje aptinkamus regioninės tematikos kūrinių kūrybos faktus, išryškėja pagrindiniai dėsningumai, susiję su kompozitoriaus kilmės ir vaizduojamojo regiono sąsajomis. Pasitvirtina hipotezė, kad kompozitoriai kuria ne tik savo kilmės regiono realijas atliepiančius kūrinius, bet, ypač kilusieji iš sunykusio regiono, kreipia dėmesį į kitų regionų kultūrinę aplinką, labiau krypsta į Vakarų Lietuvos regionus arba regionus, esančius labiau į vakarus nuo savo gimtojo regiono. Iš Vidurio Lietuvos kilę kompozitoriai savo kūryboje apima keletą aplinkinių regionų. Pvz., J. Juzeliūnas, kilęs iš Žiemgalos regiono, kuria V simfoniją „Lygumų giesmės" ir kitus kūrinius, susijusius ne tik su Žiemgalos substratu, esančiu Aukštaitijos regione, kaip ir iš Žiemgalos kilęs J. Juozapaitis. B. Kutavičius, kilęs iš Vidurio Lietuvos, savo kūryboje apima Aukštaitiją, Suvalkiją, Dzūkiją, Mažąją Lietuvą, panašiai kaip ir G. Kuprevičius. E. Balsys akcentuoja Mažosios Lietuvos, A. Žigairytė - Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos regionų tematiką. Daugelį kompozitorių, kaip ir kitų menų kūrėjų, sutelkti dėmesį į atskirus regionus paskatino K. Donelaičio ir M. K. Čiurlionio personalijos. Neomodernieji kūriniai labiau siejasi ne su regionais, bet su istorinėmis asmenybėmis, įvykiais bei technizuoto pasaulio daiktų kultūros ir reiškinių atspindžiais. [Iš leidinio]

ENRegional theme in the programme and scenic opuses of Lithuanian composers became apparent from the 1970s until 2004, when Lithuania became a member of the European Union. Throughout the analysis ofLithuanian academic music opuses, those featuring a regional theme, a regularity of the correlation between the composer's origin and the region the composer represents can be revealed. This revelation confirms the hypothesis that Lithuanian composers who develop a regional theme create opuses which feature both the realia of the composer's region of origin as well as of other regions. Furthermore, composers who originated from those regions that have become extinct (for example, Lithuania Minor) focus on the cultural details of other regions, especially those to the west from the composer's region oforigin. The composers who originated from Central Lithuania portray the surrounding regions in their opuses. For example, J. Juzeliūnas and J. Juozapaitis both originated from the region of Žiemgala, which is considered extinct in Lithuania, and create opuses related to Žiemgala and other regions. The opuses of composer B. Kutavičius, who originated from Central Lithuania, portray features of four Lithuanian cultural regions: Aukštaitija, Suvalkija, Dzūkija, and Lithuania Minor, similar to the opuses ofG. Kuprevičius. In their opuses, E. Balsys emphasises Lithuania Minor and A. Žigaitytė focuses on the theme ofLithuania Minor as well on the Žemaitija region. Many Lithuanian composers decided to concentrate on the Lithuanian regions due to the historic personas of K. Donelaitis and M.K. Čiurlionis. Since 2004, the neomodern opuses have begun to correlate more with historic personas, events, and technical objects, and less with the regions ofLithuania. [From the publication]

ISBN:
9786094710063
ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55049
Updated:
2021-03-08 08:38:44
Metrics:
Views: 28    Downloads: 3
Export: