Etnografinės medžiagos rinkimo priemonių kalendorinių švenčių tema raidos tendencijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Etnografinės medžiagos rinkimo priemonių kalendorinių švenčių tema raidos tendencijos
Alternative Title:
Tendencies of the development of ethnographic materials collecting on the theme of calendar holidays
In the Journal:
Lituanistica. 2014, Nr. 4, p. 252-273
Keywords:
LT
Kalendorinės šventės; Etnografinės medžiagos rinkimo priemonės; Programos; Klausimynai; Anketos.
EN
Calendar holidays; Aids of ethnograhic materials collecting; Programmes; Questionnaires.
Summary / Abstract:

LTTyrimo objektas – Lietuvoje XX–XXI a. 1-ajame dešimtmetyje sudarytos priemonės (programos, anketos, klausimynai) etnografinei medžiagai apie kalendorines šventes rinkti. Tikslas – atlikti išspausdintų etnografinės medžiagos rinkimo priemonių apie kalendorines šventes kiekybinės kaitos ir kokybės analizę. Darbe naudojami dokumentų (programų, klausimynų, anketų) analizės, aprašomasis, lyginamasis, interpretacinis metodai. Atlikus etnografinės medžiagos rinkimo priemonių analizę, paaiškėjo, kad pirmosios teminės anketos medžiagai apie kalendorines šventes rinkti buvo išspausdintos XX a. 4-ajame dešimtmetyje, nors atskirų klausimų apie kalendorines šventes galima rasti anksčiau išspausdintose etnografinės medžiagos rinkimo priemonėse. Sovietmečiu etnografinių medžiagos rinkimo priemonių apie kalendorines šventes buvo mažai. Pirmoji šia tema publikuota priemonė pasirodė 1982 m. Daugiausia klausimynų, anketų, skirtų etnografinei medžiagai apie kalendorines šventes rinkti, sudaryta Atgimimo ir nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu – 1989–2007 m. [Iš leidinio]

ENThe object of the research is the aids (programmes, questionnaires) which were designed in the first decade of the 20–21st century in Lithuania in order to collect ethnographic materials about calendar holidays. The aim of the research is to perform a quantitative and qualitative analysis in the changes of published ethnographic materials about calendar holidays. The research is based on the analysis of documents (programmes, questionnaires), as well as on descriptive, comparative and interpretative methodology. The main sources of the article are the bibliographical index of ethnographic questionnaires published since the 5th decade of the 20th century and individual published aids of ethnographic materials collecting and their collections. Having performed the analysis of the aids of ethnographic materials collecting, it has been observed that the first thematic questionnaires in order to collect the materials about calendar holidays were made in the 4th decade of the 20th century. During the Soviet times the creation of aids of ethnographic materials collecting was unwanted due to the religious origin of numerous holidays. The greatest amount of questionnaires to collect ethnographic materials was designed during 1989–2007, the period of Revival and Independence of Lithuania. [From the publication]

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54839
Updated:
2019-01-19 14:15:50
Metrics:
Views: 52
Export: