Teisėta santuoka pasaulietinėje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisėje XVI amžiuje: terminai ir realijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisėta santuoka pasaulietinėje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisėje XVI amžiuje: terminai ir realijos
Alternative Title:
Valid marriage in the 16th-century secular law of the Grand Duchy of Lithuania: definitions and reality
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2020, t. 41, p. 125-143. Aspects of southeast Baltic social history: the 14th to the 18th centuries = Baltijos pietrytinės pakrantės socialinės istorijos aspektai XIV-XVIII amžiais
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Statutai; Santuoka; Christianizacija; Santuokos institutas; 16 amžius; Statutes; Marriage; Christianisation; Marriage institution.
Keywords:
LT
Christianizacija; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Statutai; Teisės istorija / History of law.
Summary / Abstract:

LTPo Lietuvos krikšto visuomenėje senąsias pagoniškas tradicijas keitė krikščioniškosios normos, prisitaikydamos prie vietos papročių. Nors krikščionybės ir senųjų tradicijų susiliejimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK) istorikų jau tyrinėtas, kaip tai keitė santuokos institutą, išsamiau nebuvo tirta. Santuoka LDK dažniau analizuota remiantis sutuoktinių turto (kraičio, dovio) institutų analize. Šiame straipsnyje susitelkiama į XVI a. LDK santuokos institutą ir santuokos teisėtumo sampratą. Tyrime analizuojama pasaulietinė LDK teisė, kuri buvo kodifikuota XVI a. Lietuvos Statutuose, bet išsaugojo dalį vietinių santuokos papročių, ir pasaulietinių teismų paskirų bylų medžiaga. Santuokos teisėtumo samprata straipsnyje analizuojama pasitelkiant rusėniškas sąvokas венчание (vinčius) ir шлюб (šliūbas), kurios pasaulietinėje teisėje fiksavo teisėtos (bažnytinės) santuokos sudarymą, reikšmių turinį ir jų kaitą. Išsiaiškinus abiejų sąvokų įsitvirtinimo LDK visuomenėje aplinkybes, aptariamos jų vartojimo tendencijos. Sąvokų turinio analizė atliekama aiškinantis, kaip šiuos terminus suprato ir vartojo skirtingų luomų (nelaisvųjų, valstiečių, bajorų) atstovai. Tai leidžia parodyti ne tik tai, kaip Lietuvos Statutų normos reglamentavo teisėtą santuoką, bet ir atkleisti teisėtos santuokos sampratos funkcionavimą praktikoje. [Iš leidinio]

ENAfter the conversion of Lithuania, Christian norms changed the old pagan traditions in society by adapting them to local customs. Although the blending of Christianity with old traditions in the Grand Duchy of Lithuania (GDL) has already been studied by historians, previous research has not provided a clear picture of how it changed the institution of marriage. Marriage in the GDL has usually been studied based on an analysis of the institutions of matrimonial property (dowry, dower). This article focuses on the institution of marriage and the concept of the validity of marriage in the 16th-century GDL. The author investigates the secular laws of the GDL, which, despite being codified in the Statutes of Lithuania, preserved some local elements of the marriage custom, and individual secular court cases. The concept of the validity of marriage is analysed by exploring the meanings of the words венчание and шлюб and their evolution. These two Ruthenian concepts described the act of a valid (ecclesiastical) marriage in secular law. The author describes their establishment in the society of the GDL, before discussing their use. A content analysis of both concepts is performed by explaining how the terms were understood and used by the members of different estates (unfree people, peasants, nobility). This allows the author to show not only the regulation of a valid marriage in the norms of the Statutes of Lithuania, but also to reveal how the notion of the validity of marriage functioned in practice. [From the publication]

DOI:
10.15181/ahuk.v41i0.2216
ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93754
Updated:
2022-03-15 15:20:29
Metrics:
Views: 26    Downloads: 15
Export: