Lietuvos diplomatinės tarnybos šefas Stasys Lozoraitis (1940-1983)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos diplomatinės tarnybos šefas Stasys Lozoraitis (1940-1983)
Publication Data:
Vilnius : Versus aureus, [2012].
Pages:
407 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įvadinis žodis — Nepriklausomybės metai: aplinka ir karjera — S. Lozoraičio veikla Antrojo pasaulinio karo metais — Sunki 1940 m. vasara — Nuo egzilinės vyriausybės iki Tautinio komiteto — „Kybartų aktai“ — Lietuvos diplomatinė tarnyba išeivijoje — Už tradicinės diplomatijos ribų — Tarnyboje iki gyvos galvos — Lietuvos diplomatinės tarnybos šefas — Tarp faktų ir interpretacijų: J. Urbšio telegrama — Šefo įgaliojimų ribos — Primus inter pares: pripažinimo problema — Pavaduotojų ir įpėdinių klausimas — Roma-Vašingtonas-Paryžius-Roma — Visi keliai veda į JAV — Krizė Paryžiuje — S. Lozoraičio santykiai su išeivijos politinėmis grupėmis — Santykiai su VLIK — Tarp oficialumo ir privatumo — Apibendrinimai — Šaltinių ir literatūros sąrašas — Priedai — Santrumpos — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
20 amžius.
Reviews:
Recenzija leidinyje Knygų aidai. 2013, Nr. 2, p. 33-35
Summary / Abstract:

LTSovietams okupavus Lietuvos valstybę, užsienyje liko ir iki krašto nepri­klausomybės atkūrimo dirbo Lietuvos diplomatinė tarnyba (LDT). Jos šefu buvo Stasys Lozoraitis (1898–1983), kuris šias pareigas ėjo daugiau nei keturiasdešimt metų. Remiantis archyviniais šaltiniais bei moksline literatūra, pristatomi svar­biausi diplomatinės tarnybos šefo politinės biografijos momentai: LDT ir paties S. Lozoraičio padėtis po Lietuvos okupacijos, šefo veikimo ribos ir galimybės, taip pat atskleidžiamas pačių diplomatų požiūris į diplomatijos šefo įgaliojimus ir S. Lozoraičio pozicijos, sprendžiant personalo ir pasiuntinybių išsaugojimo klausimus. Kitas svarbus LDT šefo biografijos momentas: jo paties santykiai ir bendradarbiavimas su lietuvių išeivijos politinėmis grupėmis, kaip Vyriausiuoju Lietuvos Išlaisvinimo komitetu ir liberaliojo sparno atstovais. Tad čia pristatomi ir analizuojami S. Lozoraičio politiniai sprendimai, nuostatos, požiūriai į Lietuvos laisvės bylą ir į kovą už valstybės nepriklausomybės atstatymą, kurie atskleidžia jo įtaką Lietuvos valstybingumo raidai ir išeivijos politiniam gyvenimui.

ISBN:
9789955343813
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54029
Updated:
2022-02-19 18:03:07
Metrics:
Views: 23
Export: