Faktai, mintys, nuomonės, idėjos. Keli epizodai iš Stasio Lozoraičio Jaunesniojo diplomatinės biografijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Faktai, mintys, nuomonės, idėjos. Keli epizodai iš Stasio Lozoraičio Jaunesniojo diplomatinės biografijos
Alternative Title:
Facts, thoughts, opinions, ideas. A few episodes from the diplomatic biography of Stasys Lozoraitis Jr
In the Journal:
Istorija [History]. 2019, Nr. 114, p. 49-62
Keywords:
LT
Lietuvos diplomatinė tarnyba; Lietuvos laisvinimo byla; Stasys Lozoraitis jaunesnysis; Šventasis Sostas.
EN
Diplomatic service of Lithuania; Lithuanian diplomatic service; Lithuanian liberation case; Stasys Lozoraitis Jr.; Stasys Lozoraitis Junior; The Holy See.
Summary / Abstract:

LTRemiantis Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos instituto fonduose saugomų V. Rastenio fondo (f. 2), A. Mackaus knygų leidimo fondo (f. 3), Pasaulio lietuvių bendruomenės (V. Kamanto) fondo (f. 6), B. Railos fondo (f. 19), B. Nemicko fondo (f. 24), V. Adamkaus fondo (f. 32), A. Simučio fondo (f. 34) archyvų medžiaga, pristatomos Lietuvos diplomato Stasio Lozoraičio (Jaunesniojo) mintys, idėjos ir nuomonės diplomatinės veiklos ir Lietuvos laisvinimo bylos klausimais. Straipsnyje per enciklopedinius diplomato biografijos faktus į mokslinę aplinką įjungiami neskelbti šaltiniai, kurie leidžia prieiti prie išvadų, kad diplomato nuomonės nesiskyrė nuo fundamentalių Lietuvos diplomatinės tarnybos pozicijų, o idėjos buvo įžvalgios. [Iš leidinio]

ENIn 1944 S. Lozoraitis Junior joined the Lithuanian diplomatic service (LDT). The LDT was recognized by the Free World, it was a continuation of Lithuania’s statehood. For many years, he worked in the Embassy of the Holy See. S. Lozoraitis Junior continued his diplomatic career in Washington. Several documents are in the funds of the Lithuanian Emigration Institute of Vytautas Magnus University (VMU): S. Lozoraitis Junior’s letters, pro memorias (the largest archival data on its diplomatic activities is found in the Lithuanian Central State Archives). The purpose of the text is not to reconstruct the activities of S. Lozoraitis Junior, or to follow his steps (which essentially coincide with the activities of the entire Lithuanian diplomatic service in 1940–1991), but to highlight the motives of his choices and decisions (according to documents from VMU). The chronological boundaries are shifted within the framework of LDT activities 1991. The text touches upon the Lithuanian-Polish relationship, the attitude of S. Lozoraitis Junior to the exile government, to other topicalities. As a conclusion, S. Lozoraitis Junior, like the whole LDT, did not change his fundamental positions. But he tried to stir up the stagnation. His ideas were an insightful. [From the publication]

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83449
Updated:
2020-07-09 21:16:43
Metrics:
Views: 3    Downloads: 1
Export: