Does the interaction between entrepreneurship and unemployment exist?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Does the interaction between entrepreneurship and unemployment exist?
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2009, Nr. 14, p. 903-911
Keywords:
LT
Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTUžsienio autoriai teigia, kad antreprenerystė yra viena iš pagrindinių šiuolaikinės ekonomikos augimo varomųjų jėgų, kurios svarbiausia užduotis yra kaip galima labiau įtakoti nedarbą. Tačiau praktiškai dažnai nedarbas stabdo ir neleidžia pradėti savo verslo ir yra dirbančio verslo problema. Kita vertus, nedarbas gali priversti asmenį pradėti savo verslą ir tokiu būdu padėti jam išvengti nedarbo rizikos. Sąveiką tarp antreprenerystės ir nedarbo iš esmės lemia asmens pozicija darbo rinkoje. Straipsnyje analizuojama sąveika tarp antreprenerystės ir nedarbo ne tik remiantis visuotinai priimtų „Shumpeter“ ir „Refugee“ rezultatų požiūriu, bet taip pat pabrėžiama ekonomikos ir kultūros veiksnių svarba. Remiantis empiriniais tyrimais, atliktais įvairiose šalyse nustatant ryšius tarp antreprenerystės ir nedarbo, ekonomini ai ir kultūriniai veiksniai daro įtaką tyrimų rezultatų tikslumui. Tokie veiksniai kaip lyčių skirtumai, religija, kultūriniai skirtumai, ekonominė situacija šalyje laikomi svarbiausiais. Sąveika tarp nedarbo ir antreprenerystės Lietuvoje analizuojama taikant kryžminės koreliacijos metodą. Buvo analizuojami 1998-2007 m. duomenys. Tarpusavio sąveika tarp trijų antreprenerystės lygio požymių ir aštuonių ekonominių rodiklių įvertinama taikant 4 metų vėlavimo laikotarpį. Labiausiai antreprenerystės lygį įtakoja tokie veiksniai kaip infliacija, BVP, eksportas ir pajamos. Lietuvoje buvo apskaičiuota statistiškai reikšminga sąveika tarp antreprenerystės ir nedarbo, kurią, autorių nuomone, lėmė kultūriniai faktoriai, tokie kaip skirtumai darbo rinkoje, regioninės šalies ir religijos charakteristikos.Reikšminiai žodžiai: Sąveika tarp verslumo ir bedarbystės; Ekonominiai ir kultūriniai veiksniai; Kryžminės koreliacijos metodas; Interaction between entrepreneurship and unemployment; Economical and cultural factors; Cross-correlation method; Verslo ir bedarbystės sąveika; Ekonominiai ir kultūriniai faktoriai.

ENForeign authors maintain (Faria, Cuestas, Mourelle, 2008; Parker, 2004) that entrepreneurship is one of the main life-force of modern economics growth, the fundamental task of which is to influence unemployment as much as possible. However, in practice, often consequences of unemployment prevent starting own business and is a problem for existing businesses. On the other hand, the unemployment can compel a person to start own business and in this way help him to evade unemployment risk. The article analyses interaction between entrepreneurship and unemployment not only on the grounds of universally accepted effects of "Schumpeter" and "Refugee" but also stresses the importance of economical and cultural factors. The interaction between unemployment and entrepreneurship in Lithuania is analysed by using cross-correlation method. The analysis encompasses historical data during 1998-2007 years. Interdependence between three indications of entrepreneurship level and eight comparison economical indicators is assessed by using a lag of 4 years. Statistically meaningful interaction between entrepreneurship and unemployment in Lithuania was estimated (R2 = 0,4458) which, according to authors opinion, was determined by cultural factors such as differences in labour market, regional characteristics of the country and religion. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22326
Updated:
2018-12-17 12:31:31
Metrics:
Views: 21
Export: