Žanrų kaita posovietinės Lietuvos dienraščiuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žanrų kaita posovietinės Lietuvos dienraščiuose
Alternative Title:
Generic shift in post-soviet Lithuanian dailies
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2008, t. 49, p. 197-217
Keywords:
LT
žanrų repertuaras; žiniasklaida; Diachroninė analizė; Teksto funkcijos.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama "Kauno tiesos", vėliau pervadintos į "Kauno dieną", žanrinė struktūra kelių dešimtmečių žanrų kaitos aspektu. Analizei pasirinkti trys numeriai (1964, 1986, 2008), leisti Spaudos dieną. Iš detalaus aprašo matyti leidinio pokyčių mastas - priedai, trečdalis apimties skiriama reklamai, pasikeitusi pirmojo plano elementų struktūra, gausiai iliustruota spauda. Nebelikę eilėraščių, romanų ir apysakų fragmentų, buvusių apybraižų ir vaizdingų reportažų, satyrinius žanrus pakeitė komiksai ir anekdotai. Žurnalistinės kūrybos tekstus ėmė stelbti užsakomieji straipsniai ir reklama, įsigalėjo tekstų anonsavimas pirmame puslapyje. Analitiniai straipsniai, apžvalgos, recenzijos, mokslo bei technologijų sklaidos ir kitokie tiriamojo pobūdžio rašiniai atrado savo vietą leidinio prieduose ir specialiosiose rubrikose, ėmė labiau derintis prie vidutinio skaitytojo galimybių ir skonio. Ryškūs teksto konstravimo pokyčiai. Nuo ištisinio, nestruktūruoto teksto pereita prie fragmentuoto, parašyto trumpesniais sakiniais. Dienraščiuose vartojama bendrinė kalba krypsta šnekamosios link, pagausėjo slengo ir žargono elementų, apmažo klišių ir trafaretų. Tačiau didžiausia permaina laikytina teksto informacinės struktūros, jo komponavimo principų kaita. Anksčiau griežtai trinaris (pradžia - dėstymas - pabaiga), iš eilės skaitomas tekstas šiandien - grindžiamas apverstosios piramidės principu: visas informacinis užtaisas koncentruojamas teksto pradžioje. Vertinant anų laikų ir šiandieninę spaudą, ypač antraštes, į akis krinta jos pakitęs patosas - nuo melagingai pozityvaus prie realistiškai negatyvaus.

ENThe article analyzes the genre structure of "Kauno Tiesa" newspaper, which later was renamed into "Kauno Diena" in terms of development of genres, which lasted for several decades. Three issues, issued on the Press Day in 1964, 1986 and 2008 were chosen for analysis. The detailed description shows the scope of changes of the publication, i. e. emergence of different supplements, dedication of one third of the entire volume to advertising, changed structure of the first plan elements and abundant illustrations. Gone are the poems, fragments of novels, picturesque essays and studies, the genre of satire is replaced by comic strips and jokes. Journalistic texts are pushed out by ordered articles and commercials, the texts are announced on the first page of the newspaper. The analytical articles, overviews, reviews, the writings on the subjects of popularization of science and technologies found their place in the supplements and special rubrics and they are matched to the possibilities and taste of the average reader. The structuring of text has undergone very significant changes, i. e. from the end-to-end non-structured text to the patchy text, written in short sentences. The common language used is inclined towards becoming the spoken language, elements of slang and jargon are plentiful, and the amount of clichés is smaller. However the biggest change appears to be the one in the information structure of the text and its compositional principles. The previous strictly trinomial text (the beginning – the discourse – the end), read consecutively today is based by the principle of inverted pyramid: the entire information charge is concentrated at the beginning of the text. When comparing the press of the past and the present-day publications, especially the headings, one cannot help but notice the changed pathos – from deceitfully positive to realistically negative.

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14098
Updated:
2018-12-17 12:11:39
Metrics:
Views: 32    Downloads: 21
Export: