Prielinksnio "virš" kodifikacijos ir realiosios vartosenos santykis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prielinksnio "virš" kodifikacijos ir realiosios vartosenos santykis
Alternative Title:
Relation between the codification and actual usage of the preposition "virš"
In the Journal:
Lietuvių kalba. 2014, 8, 1 pdf (8 p.)
Keywords:
LT
Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Slavų kalbos / Slavic languages.
Summary / Abstract:

LTLietuvių kalbos sintaksės reiškinių vartosenos tyrimas rodo, kad esama nemažai neatitikimų tarp kai kurių linksnių ir prielinksnių realiosios vartosenos atvejų ir jų įteisintų normų. Straipsnyje gilinamasi į prielinksnio „virš“ realiąją vartoseną per pastarąjį dešimtmetį. Taigi straipsnio tikslas – aptarti minėto prielinksnio įteisintos normos ir dabartinės vartosenos santykį ir pateikti rekomendacinio pobūdžio išvadas dėl jo kodifikacijos tikslinimo. Prielinksnio „virš“ vartosenos tyrimas rodo, kad šis prielinksnis kalbos vartotojams, ypač periodinėje spaudoje, parankus kiekio, svorio, laiko, atstumo, ypatybės ar savybės perviršiui ir reiškinių persvarai reikšti. Palyginti dažnai tokių prielinksnio „virš“ vartojimo atvejų pasitaiko ir sakytinėje, ir rašytinėje kalboje. Kol kas tokie prielinksnio „virš“ vartojimo atvejai kalbos normintojų vertinami kaip vengtini arba net neteiktini bendrinei kalbai. Tokia kalbininkų nuostata grindžiama tuo, kad prielinksnio „virš“ vartojimas perviršio reikšme yra slavų kalbos ir tarmių įtakos pasekmė. Tyrimo medžiaga leistų kelti prielaidą, kad perviršio reikšme prielinksnio „virš“ vartosena plinta ne tik dėl minėtos priežasties, bet ir dėl perviršiui reikšti įteisintų ir vengtinų konstrukcijų reikšmių panašumo, ar net tapatumo. Sisteminiai prielinksnio „virš“ vartosenos požymiai rodo, kad jo vartojimas perviršio reikšme neprieštarautų bendrinės kalbos sistemai. Taigi plintantis prielinksnio „virš“ vartojimas perviršio reikšme įpareigoja kalbininkus, paisant kalbos vartotojų įpročių, bet nenusižengiant kalbos sistemiškumui, svarstyti galimybę kodifikuoti prielinksnio „virš“ vartojimą perviršiui reikšti. Be abejo, tam dar reikia papildomų prielinksnio „virš“ vartojimo tyrimų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kodifikacija; Norma; Prielinksniai; Prielinksnis; Sintaksė; Codification; Norm; Preposition; Prepositions; Syntax.

ENThe analysis of Lithuanian syntax phenomena shows that there are many inconsistencies in the actual usage of some cases and prepositions and the codified rules of grammar that apply to them. This article concentrates on the actual usage of the Lithuanian preposition “virš“ (‘above’) over the last decade. Thus the aim of the article is to discuss the relation between the codified rules of grammar and the current use of the preposition “virš“ and to provide some guidelines in relation to the specification of its codified rules. The analysis of the usage of „virš“ reveals that this preposition is used to refer to some excess in quantity, weight, time, distance, property or characteristic as well as to some overbalance, especially in periodical press. Such usage of the preposition „virš“ is quite frequent both in spoken and written language. Currently, such usage of „virš“ is considered by language standardisers as avoidable or even unacceptable in standard language. Such attitudes of linguists are based on the fact that the usage of „virš“ in the sense of excess is a result of the influence of Slavic languages and dialects. The data of the analysis suggest that the usage of the preposition „virš“ is becoming more common not only due to the above-mentioned reason but also because of the similarity or even overlap between the meanings of constructions used to refer to excess that are standardised and those that are considered to be avoidable. Systemic characteristics of the usage of the preposition „virš“ show that its usage in the sense of excess is not necessarily in conflict with the standard language system.As a result, the pervasive use of the preposition „virš“ in the sense of excess suggests that with regard to language users’ habits but not conflicting with language systematicity, linguists should consider the possibility of standardising the usage of „virš“ in the sense of ‘excess’. Certainly, before anything can be put forward, more research on the usage of the preposition “virš“ has to be carried out. [From the publication]

ISSN:
1822-525X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52929
Updated:
2018-12-17 13:47:49
Metrics:
Views: 46    Downloads: 3
Export: