Istoriniai priemiesčiai: genezė, raida, vertė, tvarkymas (Lietuvos miestų pavyzdžiu) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Istoriniai priemiesčiai: genezė, raida, vertė, tvarkymas (Lietuvos miestų pavyzdžiu): disertacija
Alternative Title:
Historic Suburbs: Genesis, Development, Value and Management (Based on Lithuanian Towns)
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
150 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2002. Bibliografija.
Keywords:
LT
Paveldas / Heritage; Paveldas / Heritage.
Summary / Abstract:

LTDarbo tyrimo objektas – istoriniai priemiesčiai – tos miesto teritorijos, kurios savo kilmėje buvo priemiesčiai, formavęsi iki XIX a., jų atsiradimas sietinas su miesto atsiradimu. Priemiestis, kaip tam tikra urbanistinė struktūra, buvo gana reikšminga daugelio pasaulio miestų raidoje. Ilgainiui kai kurie priemiesčiai įaugo į besiplečiančių miestų centrų teritoriją ir prarado ankstesnius savitumus, kiti gi tuos savitumus daugiau ar mažiau išlaikė. Istorinių priemiesčių tyrimai papildo miesto formavimosi paveikslą, o šių teritorijų vertybių ir susiformavusio istorinės raidos charakterio išsaugojimas turi reikšmę miesto savitumo išlaikymui. Darbe yra apžvelgiamos pasaulinės istorinių priemiesčių XX a. tyrimų kryptys, analizuojama, kaip keitėsi kultūros paveldo objekto samprata XX a. Lietuvoje ir pasaulyje. Tiriami ir apibendrinami pasirinktų keturių Lietuvos miestų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Kėdainių) istoriniai priemiesčiai: analizuojama istorinė miesto priemiesčių genezė ir raida; sudaroma miesto ir jo priemiesčių chronologinė raidos lentelė; aptariami priemiesčių urbanistinės struktūros elementai (gatvių tinklas; posesijinė struktūra; aikščių, gatvių, posesijų apstatymo pobūdis; statinių kompleksai ir ansambliai; gamtinių sąlygų ypatumai; panoramos ir siluetai; kompoziciniai ryšiai su senuoju miesto branduoliu); išskiriami iki šių dienų išlikę tiriamų istorinių priemiesčių urbanistiniai ir architektūriniai ypatumai. Darbe siekiama nustatyti istorinių priemiesčių tipus, apibrėžti formavimosi laikotarpį ir veiksnius, lėmusius raidos ypatumus. [Iš leidinio]

ENThe subject matter of the paper is historic suburbs – those urban territories that, originating as suburbs, developed by the 19th c. Their origin is linked with the emergence of towns. As a certain urban structure, the suburb was quite important in the development of many world cities. Eventually some suburbs were integrated in the centres of expanding cities and lost their former individuality, while others have preserved their individuality to a lesser or greater extent. Studies of historic suburbs complement the picture of the formation of a city, and preservation of these territories' values and character established through historic evolution is significant for retaining a city's individuality. The paper surveys the global trends of 20th-c. studies of historic suburbs, and analyses the change of the concept of a cultural heritage site in the 20th c. in Lithuania and the world. The study analyses historic suburbs of four Lithuanian cities (Vilnius, Kaunas, Klaipėda and Kėdainiai) – their historic genesis and development. It also builds a chronological development table of the cities and their suburbs, discusses the suburbs’ urban structure elements (street network; estate structure; nature of development of squares, streets and estates; complexes and ensembles of buildings; features of natural conditions; panoramas and skylines; and compositional links with a city's old centre), and identifies urban and architectural peculiarities of the subject historic suburbs that have survived until today. The paper seeks to identify the types of historic suburbs and to define the formation period and factors that determined their individual development.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10826
Updated:
2022-02-07 20:08:32
Metrics:
Views: 27
Export: