The settlement Pribrezhnoye

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The settlement Pribrezhnoye
Alternative Title:
Pribrežnoje - pamarių kultūros gyvenvietė
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2004, t. 25, p. 135-156
Summary / Abstract:

LTPribrežnoje gyvenvietė yra pietinėje Kaliningrado miesto dalyje, prie Aistmarių pakrantės. Tyrinėta 1994 metais. Gyvenvietėje buvo aptiktos 6-ių pastatų konstrukcijų liekanos. Straipsnyje plačiau nagrinėjami ir aprašomi 2-asis ir 3-iasis statiniai. Gyvenvietėje aptikti pastatai buvo ilgi, jų sienos statytos iš statmenai sustatytų rąstų. Apie pastatus pastebėtos tamsios dėmės yra buvusių pastatų gaisrų žymės. Minėti du pastatai stovėjo aukščiausioje kalvelės vietoje. Panašūs pastatai buvo aptikti Suchačio (Lenkija), Nidos (Lietuva), Lagažos (Latvija), Tušino (Kaliningrado sritis) vėlyvojo neolito gyvenvietėse. Pribrežnoje gyvenvietėje aptiktų pastatų konstrukcija nuo kitų Pamarių kultūros gyvenvietėse aptiktų pastatų skyrėsi tuo, kad buvo įgilinti, o įgilintoji dalis buvo ovalios fonuos. Panašios formos pastatai žinomi Piltuvėlinių taurių kultūros teritorijoje. Su Piltuvėlinių taurių kultūra galima sieti Pribrežnoje gyvenvietėje aptiktas amforas ir namų statybos tradicijas. Tačiau formuojantis Pribrežnoje tipo paminklų grupei ne Piltuvėlinių taurių kultūra turėjo svarbiausią įtaką. Manoma, kad plačiaangiai puodai ir ant jų esantys stulpelių formos ornamentų motyvai susiformavo rutulinių amforų kultūros įtakoje. Nemažą įtaka galėjo turėti ir Cedmaro tipo keramika – plačiaangiai puodai, puošti duobučių įspaudais. Labai tikėtina, kad Pribrežnoje tipo gyvenvietės gali būti Pamarių kultūros ištakoms priskirtini paminklai, į kuriuos įsiliejo Piltuvėlinių taurių ir Rutulinių amforų kultūrų bruožai. Jų formavimui įtakos turėjo miškų neolito ir ankstyvosios Virvelinės keramikos kultūrų gyventojų grupės.

ENThe Pribrezhnoye settlement is located in the southern part of Kaliningrad, on the coast of the Vistula Lagoon. It was explored in 1994. The remains of 6 household constructions were excavated in the settlement. The paper examines and describes in detail dwellings 2 and 3. The buildings were elongated and their walls were formed of perpendicular logs. Dark spots noticed around the buildings are traces of fire. The mentioned two buildings stood on the highest point of the hill. Similar structures were found in Late Neolithic settlements in Suchacz (Poland), Nida (Lithuania), Lagaža (Latvia), and Tushino (Kaliningrad Region). The structure of the buildings excavated in the Pribrezhnoye settlement differs from other buildings found at the sites of the Baltic Coastal Culture in that they have sunken floor, and the sunken part is oval. The structures of a similar form have been excavated in the territory of the Funnelbeaker Culture. Amphorae found in the Pribrezhnoye settlement and house construction traditions might be related to the Funnelbeaker Culture. However, it was not this culture that had the most significant influence on the formation of the group of Pribrezhnoye type monuments. Wide-mouthed pots with horizontal line ornamentation are supposed to have formed under the influence of the Globular Amphora Culture. Zedmar type pottery – wide-mouthed pots with impressions of pits – could have also exerted great influence. The Pribrezhnoye type settlements are likely to be monuments attributed to the beginning of the Baltic Coastal Culture, with features from the Funnelbeaker Culture and the Globular Amphora Culture. The groups of inhabitants of the forest zone Neolithic Era and Early Corded Ware Culture also affected their formation.

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19966
Updated:
2018-12-17 11:24:05
Metrics:
Views: 12    Downloads: 8
Export: