Miesto bendrojo plano rengimas ir priemiesčio teritorijų urbanistinė plėtra

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Miesto bendrojo plano rengimas ir priemiesčio teritorijų urbanistinė plėtra
Alternative Title:
Preparation of town master plans and urban development of suburban territories
In the Journal:
Urbanistika ir architektūra. 2002, t. 26, Nr. 4, p. 170-173
Keywords:
LT
Miestai ir miesteliai / Cities and towns.
Summary / Abstract:

LTDabartiniu metu yra parengti, rengiami arba numatomi rengti kai kurių Lietuvos Respublikos miestų savivaldybių teritorijų bei apskričių bendrieji planai. Baigiamas rengti ir Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas. Remiantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, administracinių teritorinių vienetų - apskričių ir savivaldybių teritorijų bendrieji planai rengiami neišeinant iš jų administracinių ribų, o šių bendrųjų planų sprendiniai turi būti suderinti su kaimyninių teritorijų ir aukštesniojo bei žemesniojo lygmens galiojančių bendrųjų planų sprendiniais [1]. Tačiau daugelio savivaldybių bei apskričių teritorijų bendrieji planai dar nėra rengiami, Lietuvos Respublikos bendrojo plano aprobavimas užsitęsė, šalies administracinė teritorinė reforma neįgyvendinta. Todėl nežinomas nei savivaldybių bei apskričių galutinis skaičius, nei jų dydžiai bei administracinės ribos. Esant tokiai padėčiai, vadovaujantis tiktai dabartiniu šalies teritorijos administraciniu suskirstymu bei turima įstatymine baze, parengti miestų ar rajonų savivaldybių bei apskričių teritorijų bendrieji planai yra trumpalaikiai, nors jiems parengti reikia daug laiko ir lėšų. Todėl kyla klausimas, kokias nustatyti planuojamų savivaldybių bei apskričių teritorijų ribas - dabartines, kurios yra trumpalaikės ir gali greitai pasikeisti, ar prognozuojamas, kurios gali būti ilgalaikės ir nekintančios. Šiame straipsnyje pateikiami kai kurie samprotavimai dėl dabartinio miesto savivaldybių teritorijų bendrųjų planų rengimo bei jų sprendinių derinimo su gretimų priemiesčio teritorijų interesais bei urbanistine plėtra, taip pat dėl būsimųjų savivaldybių teritorijų prognozuojamų administracinių ribų nustatymo. [Iš Įvado]Reikšminiai žodžiai: Bendrasis planas; Miesto bendrasis planas; Priemiesčio teritorijos: urbanistinė plėtra; Priemiesčio teritorijų plėtra; Rengimas; Teritorijos administracinis suskirstymas; Teritorijų planavimas; Administrative territory division; Development of suburban territories; Master plan; Preparation; Suburban territories; Territory planning; Town master plans; Urban development.

ENThe master plans of municipal and district territories in the Republic of Lithuania are under preparation or are planned to be prepared, the very process demanding much time and considerable expenses. Such plans must consider their administrative boarders, and their solutions should be coordinated with the planning solutions of the neighbouring territories. However, the country's administrative-territorial reform has not been accomplished yet, and the final numbers of municipalities and districts as well as the size of their areas and the administrative boarders are not properly defined. The urban development of suburban territories is an extremely complicated subject, since administratively suburbs belong to regional municipalities and functionally they are closely connected with towns. Therefore, when preparing the master plans of urban territories the administrative boarders of which are due to change in future because of joining town and regional municipalities into new single units, the problems regarding the development of suburban territories should be parallel solved. It would allow to determine the administrative territory boarders of future municipalities. [Text from author]

ISSN:
1392-1630
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46476
Updated:
2019-11-19 20:44:30
Metrics:
Views: 14
Export: