Rankraštiniai Kristijono Gotlybo Milkaus prierašai jo žodyne Littaui∫ch=deut∫ches und Deut∫ch=littaeui∫ches Worter=Buch (1800)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rankraštiniai Kristijono Gotlybo Milkaus prierašai jo žodyne Littaui∫ch=deut∫ches und Deut∫ch=littaeui∫ches Worter=Buch (1800)
Alternative Title:
Marginal inscriptions by Kristijonas Gotlybas Milkus in his dictionary Littauisch=deutsches und Deutsch=littaeuisches Worter=Buch (1800)
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2005, t. 7, p. 67-79
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Žodynas; Rankraštinis prierašas; Antraštinis žodis; Lema; Lietuvininkų šnekamoji kalba; Dictionary; Marginal manuscript inscriptions.
Keywords:
LT
Antraštinis žodis; Lema; Rankraščiai / Manuscripts; Šnekamoji kalba / Spoken language; Žodynas.
EN
Dictionary; Marginal manuscript inscriptions.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami Kristijono Gotlybo Milkaus rankraštiniai prierašai dviejuose jo paties išleisto žodyno „Littaui∫ch=deut∫ches und Deut∫ch=littaeui∫ches Worter=Buch“ (1800) egzemplioriuose, saugomuose Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje (LK–18/5/I ir LK 18/5/II). Iš viso abiejuose žodyno egzemplioriuose rasti 246 prierašai ir 29 pabraukti žodžiai. Prierašai padėjo nustatyti Milkaus svarbiausio grožinio kūrinio – poemos „Pilkainis“ autorystę. Jie taip pat rodo tolesnį Milkaus darbą su jau išleistu žodynu: nekeitė savo žodyno leksikografinės sandaros, tačiau žodyną vertino kritiškai ir stengėsi atskiras jo vietas patikslinti. Pagrindinė jo vėlesnio darbo su žodynu kryptis – papildymai. Svarbiausi šie papildymai: a) prie žodyno lietuviškų atitikmenų pridedama naujų šnekamosios kalbos atitikmenų, žodžių junginių arba vartosenos iliustracijų; b) prirašoma naujų žodyno straipsnių; c) tikslinama lietuviškų atitikmenų gramatinė charakteristika: prirašomos pagrindinių veiksmažodžio formų galūnės, atskiriami morfologiniai homonimai. Ne visi prierašai leksikografiškai nauji: rasti 29 pavyzdžiai, kurie net ir toje pačioje žodyno dalyje kartoja vokišką žodį ar lietuvišką atitikmenį, jau fiksuotą žodyno kito registro abėcėlinėje vietoje. Tai rodo, , kad Milkus savo žodyną skaitė ir pildė ne kartą bei įvairiu laiku. Nors Milkaus papildymai tebuvo prierašai sau, jie rodo, kokios lietuvininkų šnekamosios kalbos leksikos buvo Milkaus kalbinėje aplinkoje ir ką jis manė esant tinkama panaudoti savo žodynui tobulinti.

ENOur article deals with the marginal manuscript inscriptions of Kristijonas Gotlybas Milkus (1733-1807) in two copies of his own printed dictionary Littaui∫ch=deut∫ches und Deut∫ch=littaeui∫ches Worter=Buch (Königsberg, 1800), which are kept in the Library of Lithuanian Academy of Science (call numbers: LK–18/5/I and LK 18/5/II). In all we have found 246 inscriptions and 29 underlined words. The inscriptions served to prove the authorship of Milkus’ main fictional work – the poem Pilkainis (the analysis of Milkus’ handwriting was done by Jadvyga Ignatjeva). They also served to trace the type of Milkus’ work with his dictionary after it was printed. The inscriptions prove that Milkus did not intend to alter the structure of his printed dictionary. On the other hand they demonstrate that Milkus approached the text critically and attempted to expand or make certain places of the dictionary more precise. The primary goal of Milkus’ work with the dictionary after it was published was supplementation. The following main additions were made. Not all inscriptions are new lexical data – we found 29 examples of the repetition of German or (more often) Lithuanian words. This means that in the margins Milkus wrote the words that were already present in the printed version of the dictionary (in different places in the dictionary). Such inscriptions prove that Milkus had read and corrected his dictionary more than once, i.e., he had worked at different periods.

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/522
Updated:
2020-07-21 15:37:20
Metrics:
Views: 24    Downloads: 3
Export: