Prierašai Pilypo Ruigio (1747) ir Frydricho Kuršaičio (1883) žodynų egzemplioriuose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prierašai Pilypo Ruigio (1747) ir Frydricho Kuršaičio (1883) žodynų egzemplioriuose
Alternative Title:
Additions found in the copies of the dictionaries by Pilypas Ruigys (1747) and Frydrichas Kuršaitis (1883)
In the Book:
Keywords:
LT
Frydrichas Kuršaitis ( Friedrich Kurschat); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Sinonimai / Synonyms; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Žodžių kilmė. Etimologija / Word origin. Etymology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriami Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje saugomo 1747 metais išleisto Pilypo Ruigio žodyno „Littauisch-Deutsches und Deutsch-Littauisches Lexicon“ (signatūra:C vok. 1/747) ir Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje esančio korektūrinio 1883 metų Frydricho Kuršaičio žodyno „Littauisch-deutsches Wörterbuch“ (signatūra: F1-D1083) egzemplioriuose įrašyti prierašai. P. Ruigio žodyno prierašų autorius kol kas nėra nustatytas. Prierašai yra susiję su XVII amžiaus Mažosios Lietuvos rankraštiniu žodynu „Clavis Germanico-Lithvana“ ir Karaliaučiaus universiteto docento Johano Heinricho Kuncmano (Kunzmann, 1707–1755) neišlikusio žodyno ištraukomis. Visi su „Clavis Germanico-Lithvana“ susiję papildymai perimti ne tiesiogiai, bet per nuorašą. Dažniausi prierašai – papildomi atitikmenys P. Ruigio žodyno vokiečių kalbos žodžiams išversti. Taip pat sporadiškai pridedama veiksmažodžių pagrindinių formų galūnių. Naujų iš kitų šaltinių ar paties prierašų autoriaus surinktų žodžių pasitaiko vos vienas kitas. F. Kuršaičio žodyno prierašų autorius buvo Kazimieras Būga. Egzemplioriuje yra nuosavybės spaudas: „Prof. K. Bugos knygynėlis“. Tiek įklijose, tiek pačiame žodyne daug įvairių žodžių kilmės ir darybos pastabų. Įrašai rodo, kad K. Būga plėtė žodyno registrą naujais žodžiais, kartais naujomis reikšmėmis. Papildomos leksikos Būga rinkosi iš tarmių ir senųjų raštų, lietuvių kalbos faktus (žodžių kirčiavimą, rašybą, kaitymą ir pan.) tikrinosi ankstesnėse (D. Kleino, A. Schleicherio, F. Kuršaičio) gramatikose.Reikšminiai žodžiai: Frydrichas Kuršaitis; Lietuvių kalbos istorija; Mažoji Lietuva; Pilypas Ruigys; Prierašas; Sinonimas; Tarminis žodis; Žodis; Žodynas; Žodžio etimologija; Addition; Dialect word; Dictionary; Friedrich Kurschat; History of Lithuanian language; Lithuania Minor; Philipp Ruhig; Synonym; Word; Word etymology.

ENIn the current article, additions found in the copies of Pilypas Ruigys s dictionary Littauisch-Dcutschcs und Dcutsch-Littauisches Lexicon (hereinafter referred to as RŽ), published in 1747 and held in the Martynas Mažvydas National Library of Lithuania, and the proof-sheet dictionary Littauisch-deutsches Wörterbuch (1883, hereinafter referred to as KŽ) by Frydrichas Kuršaitis, held in the Manuscript Department of the Library of Vilnius University, are discussed. The author of the additions in RŽ is unknown. The author of the additions and notes on the usage and origin of words in KŽvl is Kazimieras Būga. The additions in RŽ are related with the manuscript dictionaries of Lithuania Minor. The aim of the author of the additions was to supplement RŽ, particularly its German-Lithuanian part, with the material of manuscript dictionaries, more seldom - with illustrative examples. The dictionary by Johann Heinrich Kunzmann was the main source of the additions found in RŽ. The nature of the additions - the cases of expanding and changing a register or a dictionary entry - in RŽ is discussed separately. Būga's additions found in KŽvl are of various nature. The additions to the words of the register and illustrative examples reveal his intentions to refer to the register of KŽvl in compiling his own dictionary of the Lithuanian language. Detailed etymological and dialectological remarks about some words and their usage are presented, and the authors of word etymologies and their works are indicated. This material had to serve both for compiling a dictionary of encyclopaedic nature, and for more thorough studies into the origin, meaning and spread of words. [text from author]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34561
Updated:
2020-02-04 09:31:55
Metrics:
Views: 65
Export: