Kristijonas Gotlybas Milkus: gyvenimas ir literatūrinė veikla : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kristijonas Gotlybas Milkus: gyvenimas ir literatūrinė veikla: disertacija
Alternative Title:
Chrisitan Gottlieb Mielcke. Life and Literary Work
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
181 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas, 2004. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Christian Gottlieb Mielcke. Leben und literarische Tätigkeit Vilnius, 2004 31, [1] p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos objektas yra Kristijono Gotlybo Milkaus gyvenimas ir literatūrinė veikla. Patikslinamos Christiano Gottliebo Mielcke‘s gimimo data, studijų Karaliaučiaus universitete aplinkybės. Archyve aptiktų dviejų Chr. G. Mielcke‘s laiškų grafologinė ekspertizė parodė, kad Lietuvos Mokslų akademijos bibliotekoje saugomas „Pilkainio” poemos rankraštis yra rašytas bei vėliau taisytas paties autoriaus ranka. Chr. G. Mielcke – pirmasis lietuvių raštijos darbuotojas, paskelbęs Donelaičio „Metų” ištrauką, sukūręs istorinę poemą lietuvių kalba, ieškojęs ir bandęs savo kūryboje realizuoti poezijos formos įvairovę, eiliavimo bei grafinės raiškos naujoves. Giesmyno rengimas buvo glaudžiai susijęs su XVIII a. Prūsijoje įsigalėjusiu Švietimo idėjų skverbimusi į Bažnyčios gyvenimą ir dėl to vykusia giesmynų reforma. Chr. G. Mielcke‘s giesmynas buvo vienas pirmųjų bandymų švietėjiškai perredaguoti oficialųjį lietuvių giesmyną, laikantis klasicistinės estetikos principų, pirmumą teikiant nuosekliam loginiam mąstymui, poetinės kalbos aiškumui, taisyklingumui, santūriam stilingumui. Pamokslų rinkinys „Miszknygos” savo temine, idėjine sklaida bei meninės raiškos ypatybėmis yra švietėjiška postilė. Jai būdingas gana laisvas perikopių interpretavimas, moralinio-etinio imperatyvo dominantė, dėmesys pasaulietinėms problemoms, švietimo galios absoliutinimas. Švietėjišku atsigręžimu į skaitytoją, jo situaciją, realaus gyvenimo poreikių paisymu, gražia ir gyva lietuvių kalba perteiktu religiniu mokymu „Miszknygos” atitiko to meto lietuvio krikščionio lūkesčius ir iš karto tapo labai populiarios. [Iš leidinio]

ENThis dissertation discusses the life and work of Christian Gottlieb Mielcke. His birth date and the circumstances of his studies at the University of Königsberg are defined more precisely. A graphological analysis of two of his letters found in the archives shows, that the manuscript of the long poem “Pilkainis” kept in the Lithuanian Academy of Sciences library was written but later corrected by the author himself. He is the first person who worked for the Lithuanian written word, publishing an excerpt of Donelaitis’ poem “The Seasons”. He wrote a historical poem in Lithuanian, and attempted to realise a variety of poetic forms in his work. The preparation of a hymnal was closely linked with the ideas of the Enlightenment that were entrenched in Prussia during the 18th century that penetrated into the life of the Church. Mielcke’s hymnal was one of the first attempts to edit the official Lithuanian hymnal in an educated, rational way, keeping the principles of classical aesthetics, and giving priority to logical thinking, clarity of poetic language, and correctness of grammer. “Miszknygos”, a collection of sermons, is a monument of the Enlightenment in its ideals and themes, and artistic expression. A rather free interpretating of parts of the liturgy, attention on worldly problems and absoluteness of the power of education is characteristic of this work. With an educated view towards the reader, and his place in the world, and with a consideration of real life needs, the religious lectures of the “Miszknygos” are provided in beautiful and lively Lithuanian.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10851
Updated:
2022-02-07 20:09:40
Metrics:
Views: 52
Export: